Cilt 3, Sayı 4 (2013)

İçindekiler

Atorvastatin kalsiyumun valide edilmiş HPLC metodu ile tablet formundan analizi PDF
Şerife Hande Temir, Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu
Tip 2 diyabetli hastaların cep telefonu ile takibi: randomize kontrollü çalışma PDF
Handan Sezgin, Sezgi Çınar
Bir ilköğretim okulu 4, 5, ve 6. Sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne baba tutumları ve bazı değişkenler ile ilişkisi PDF
Ayşe Sezer, Nurcan Kolaç, Saime Erol
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi PDF
Fidan Küdür Çırpan, Sezgi Çınar
Bazı antibiyotiklerin Tip 2 diabetes mellitus’lu hastaların polimorfonüklear lökosit (PNL) fonksiyonları ve PNL’lerin miyeloperoksidaz aktivitesi, glutatyon ile malondialdehit düzeyleri üzerine in vitro etkisi PDF
Pervin Rayaman, Erkan Rayaman, Adile Çevikbaş, Refik Demirtunç, A. Özer Şehirli, ̈Ümran Soyoğul Gürer
Bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, işin engellenmesi ve risk faktörlerinin incelenmesi PDF
Bilge Başakçı Çalık, Orçin Telli Atalay, Emre Başkan, Birsen Gökçe
Genin oral kanser için bir tedavisi var mı? Genetik diş hekimliği PDF
Anusha Rangare Lakshman, Deepak Rangare Suresh, Karthick Rangare Suresh, Shruthi Rangare Lakshman, Amithash Rangare Lakshman, Ashwini Gujjar Swamy Rao, Anushree Mohan Rao, Lalith Hanchate
Doğal bir antioksidan olarak skualenin medikal kullanımı PDF
Fatma Esra Güneş


ISSN: 2459-1459