Cilt 2, Sayı 4 (2012)

İçindekiler

Ampakinler: Seçici AMPA reseptör modülatörlerinin olası faydaları PDF
Salih Gümrü, Feyza Arıcıoğlu
Farklı kalsiyum konsantrasyonlarının enterotoksijenik Bacteroides fragilis kökenlerinin üremesi üzerine etkisi PDF
Neşe Balkan, Nilüfer Özaydın, Nurver Toprak Ülger
Kemoterapi alan kanserli hastalarda oral mukozitler önlenebilir mi? PDF
Nida Ünal Çubukçu, Sezgi Çınar
İzole dudak-damak yarıklı Türk çocuk hastaların bölgesel dağılımı ve olası bölgesel etkiler PDF
Korkut Ulucan, Arzu Akçay, Burak Ersoy, Deniz Kiraç, Teoman Akçay, Deniz Ergeç, Ahmet Ilter Güney
Hastaların perspektifinden: Periton diyalizinin yaşama ve ruhsal belirtilere etkisi PDF
Semra Karaca, Sezgi Çınar, Zerrin Bicik Bahçebaşı
Radyografik çürük tanısında intraoral filmler ve dört fosfor plaka sisteminin in vitro karşılaştırılması PDF
Şebnem Erçalık Yalçınkaya, Andreas Künzel, Jürgen Becker
Sistemik hastalığı olmayan ortopedi ve beyin cerrahisi hastalarında cerrahi alan enfeksiyon gelişimini etkileyen risk faktörleri PDF
Meftun Akgün
Çekilmemiş bir diş köküne eşlik eden reaktif kemik gelişimi PDF
Mehmet Ali Elçin, ̧Şebnem Erçalık Yalçınkaya, Gühan Dergin
Fibröz displazili bir bayan hastanın radyolojik ve histolojik değerlendirilmesi PDF
Onur Atalı, Filiz Namdar Pekiner, Altan Varol, Asım Dumlu, Semih Özbayrak, Canan Alatlı


ISSN: 2459-1459