Cilt 2 (2012)

Ek Sayı 1

İçindekiler

Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması PDF
Türkan Çalışkan, Sezgi Çınar
Psikolojik faktörlerin tükürük üzerine olan etkilerinin incelenmesi PDF
M. Oğuz Borahan, Filiz Namdar Pekiner, Turhan Atalay
İmipenem ve meropenemin vankomisinle olan kombinasyonlarının postantibiyotik etkileri PDF
Erkan Rayaman, Ümran Soyoğul Gürer, Pervin Rayaman, Adile Çevikbaş
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması PDF
Nuray Şahin Orak, ̧Şule Ecevit Alpar
Ankaferd blood stopper ve celox’un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesi PDF
Sertaç Aktop, Ebru Emekli-Alturfan, Cüneyt Özer, Onur Gönül, Hasan Garip, Ayşen Yarat, Kamil Göker


ISSN: 2459-1459