Cilt 2, Sayı 3 (2012)

İçindekiler

Depresyonda inflamasyon: sitokinlerin rolü PDF
Salih Gümrü, Feyza Arıcıoğlu
İndigoid boyaların genotoksik etkisinin in vitro comet tekniği ile değerlendirilmesi PDF
Seher Karslı-Çeppioğlu, Türkan Yurdun
Süt, erken ve geç karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda beslenme alışkanlığı ve ağız sağlığı PDF
Serap Akyüz, Burcu Nur Doğan, Leyla Kuru
Asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak imidazopiridin türevleri üzerine çalışmalar PDF
Usama Abu Mohsen
Streptococcus pneumoniae’da makrolid direnç mekanizmaları ile serotip ilişkisi PDF
Nebahat Tiryakioğlu, Burak Aksu, Ufuk Över Hasdemir
Alt çene büyük azı dişinde komplike bir iatrojenik furkasyon perforasyonunun biküspidizasyon tekniği ile tedavisi: vaka raporu PDF
Taner Arabacı, Yasin Çiçek, Hasan Güngör
Oral verrüköz karsinomun floresans rehberli rezeksiyonu PDF
Gökhan Göçmen, Asım Dumlu, Altan Varol, Selçuk Basa, Kamil Göker
Kronik dissemine langerhans hücreli histiyositozis’in ağız bulguları: Bir vaka raporu PDF
Filiz Namdar Pekiner, M. Oğuz Borahan, Semih Özbayrak, Canan Alatlı, Gizem Kızılyel


ISSN: 2459-1459