Cilt 2, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-II PDF
Özge Gündüz Çınar, Reşat Çınar
İlaçlar konusunda sağlık mesleği mensuplarına rehberlik eden örnek bir başvuru kaynağı: İngiliz ulusal formüleri PDF
Ahmet Akıcı, Müge Şirvancı
Özel ve kamu hastanelerinde web sayfalarının sağlık iletişimi aracı olarak kullanımı PDF
Leyla Köksal, Gonca Mumcu, Nur Şişman, Ramazan Özgür Çatar, Haydar Sur
Bir serbest eczanede eczacı danışmanlığında yürütülen sigara bırakma programının sonuçlarının değerlendirilmesi PDF
Leyla Atalay, Mesut Sancar, Betul Okuyan, Fikret Vehbi Izzettin
Gömülü üçüncü molar diş cerrahisinde submukozal tramadol uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkinliği PDF
Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin Altun, Kamil Göker
Tüm maksiller sinüsü kaplayan büyük bir kistin klinik ve radyolojik özellikleri PDF
Filiz Namdar Pekiner, Oğuz Borahan, Faysal Uğurlu, Sinan Horasan, B. Cem Şener, Vakur Olgaç
Bir meziodensin inverse erüpsiyonu: Nadir bir olgu sunumu PDF
Hakan Avsever, Kaan Gunduz, Kaan Orhan, Seçil Aksoy
Silya bozukluklarında elektron mikroskopi PDF
Serap Şirvancı, Özlem Tuğçe Çilingir Kaya


ISSN: 2459-1459