Cilt 1, Sayı 3 (2011)

İçindekiler

Kannabinoid tip 1 reseptör (CB1) ve terapötik yaklaşımlara genel bakış-I PDF
Reşat Çınar, Özge Gündüz Çınar
Kolorektal kanser tanısı konmuş olgularda ve birinci derece yakınlarında DNA hasarının araştırılması PDF
Ayfer Tozan-Beceren, Gülden Z. Omurtag, Cumhur Yeğen, Semra Şardaş
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde izole edilen Clostridium difficile kökenlerinin antibiyotiklere direnç durumu PDF
Nurver Toprak Ülger, Arzu İlki, Öncü Akgül, Güner Soyletir
Doğal yaşamdaki kaplumbağa ve kirpilerin kenelerinde zoonotik Borrelia burgdorferi sl. ve Rickettsia spp. varlığı PDF
Sırrı Kar, Nadim Yılmazer, Kenan Midilli, Sevgi Ergin, Hatice Alp, Ayşen Gargılı
Sık değişken immün yetmezlik hastalarında Carboxyfluorescein succinimidylester (CFSE) yöntemi ile lenfosit proliferasyonu PDF
Ayşegül İzgi, Tunç Akkoç, İsmail Öğülür, Ayzer Tevetoğlu, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Işıl Barlan
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi - bir üniversite hastanesi örneği PDF
Sedat Bostan, Aslı Köse
Hemanjiom: Orta-yüz bölgesinde yer alan lezyonun görüntüleme bulgularının değerlendirildiği olgu sunumu PDF
Filiz Namdar Pekiner, Nihat Kodallı, Sinan Horasan
Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım PDF
Serap Akyüz, Ayşen Yarat, Edibe Egil
Yoğun bakım ünitelerinde güncel fizyoterapi yaklaşımları PDF
S. Ufuk Yurdalan


ISSN: 2459-1459