Cilt 1, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Pirolizidin alkaloidlerin toksisitesi - ciddi bir sağlık problemi PDF
Helmut Wiedenfeld
İmidazolin-2 reseptörlerinin rolünün in vivo morfin bağımlılığı modelinde araştırılması PDF
Zehra Çetin, Tijen Utkan, Alan Hudson, Feyza Arıcıoğlu
IgE yüksekliği ve/veya otoimmünite ile seyreden immün yetmezliklerde Th17 hücre farklılaşmasının araştırılması PDF
Tunç Akkoç, Ayzer Tevetoğlu, İsmail Öğülür, Ayşegül İzgi, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Işıl Barlan
Geriatrik olgularda muskuloskeletal fizyoterapi sonrası hastalık şikayetlerindeki azalma oranları PDF
Zübeyir Sarı, Saadet Ufuk Yurdalan, Mine Gülden Polat, Bahar Özgül, Selma Önel
Düşük doz ketamin-midazolam sedasyonunun gömülü üçüncü molar diş cerrahisi üzerine etkilerinin araştırılması PDF
Tülün Satılmış, Hasan Garip, Onur Gönül, Ayşegül Sipahi, Selçuk Basa, Kamil Göker
Pediatrik hastalarda rastlantısal patolojik ve dental anomalilerin oranı: Radyografik bir çalışma PDF
Filiz Namdar Pekiner, M. Oğuz Borahan, Birsay Gümrü, Emre Aytugar
Hasta kontrollü analjezide diklofenak ve parasetamol kullanımının morfin tüketimi ve analjezi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması PDF
Tamer Kuzucuoglu, Aysegul Ozer Ozok, Sezer Yakupoglu, Izzet Alatlı, Ilker Ital
Sağlıklı quadriseps femoris kasında handheld dinamometrenin intrarater ve interrater güvenirliği: Kas kuvvetinin etkisi PDF
Emine Aslan Telci, Ummuhan Baş Aslan, Uğur Cavlak
Kanıta dayalı halk sağlığı PDF
Pınar Ay
Oral kandidozis: Etiyoloji, klinik özellikler, tanı ve tedavi PDF
Birsay Gümrü Tarçın


ISSN: 2459-1459