Cilt 1, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

siRNA’nın biyodağılımına kitozan komplekslerinin etkisi PDF
Emine Şalva, Naziye Özkan, Levent Kabasakal, Suna Özbaş Turan, Jülide Akbuğa
Agmatinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması PDF
Nimet Işıl Bozkurt, Tijen Utkan, Feyza Arıcıoğlu
Yakın Kızılaltı Spektroskopi ve Yüzeyel Elektromiyografi Kullanarak Kas Yorgunluğu İnceleme Çalışmaları PDF
Ömer Şayli, Bilal Biçer, Selda Uzun, Orkun Pelvan, Ata Akın, Birol Çotuk
Deneysel meme kanseri modelinde süt proteinlerinin koruyucu etkisi PDF
Ayşe Mine Yılmaz, Wafi Attaallah, Gökhan Biçim, Evren Önay Uçar, Nazlı Arda, A. Özdemir Aktan, A. Suha Yalçın
Oral hastalıkların tedavisinde, İstanbul’daki diş hekimleri arasında antibiyotik reçetelendirme profili PDF
Sinan Şermet, Müşerref Asuman Akgün, Şükran Atamer-Şimşek
Alendronat tedavisinin senil osteoporozlu hastalarda idrar kalsiyum/kreatinin oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi PDF
Elçin Yörükoğlu, Betül Okuyan, Mesut Sancar, Fikret Vehbi İzzettin
Türk okul çocuklarında ağrı özellikleri PDF
Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergun, Ayse Yıldız
Maksillada bilateral gömülü süt ikinci azı ve daimi ikinci küçük azı dişleri: Olgu bildirisi PDF
Onur Gönül, Muharrem Güvercin, Gökhan Gürler, Tülün Satılmış, Kamil Göker
Deneysel interstisyel sistit modellerinde kimyasal ajanların tedavi edici rolü PDF
Feriha Ercan, Şule Çetinel
Behçet hastalığı PDF
Emre Aytuğar, Filiz Namdar Pekiner
Sağlık profesyonellerinin eğitiminde E-öğrenme PDF
Gonca Mumcu, Leyla Köksal, Nur Şişman, Özgür Çatar


ISSN: 2459-1459