Fibröz displazili bir bayan hastanın radyolojik ve histolojik değerlendirilmesi

Onur Atalı, Filiz Namdar Pekiner, Altan Varol, Asım Dumlu, Semih Özbayrak, Canan Alatlı
1.075 352

Öz


Fibröz displazi; fibröz dokunun, normal veya tam gelişmemiş kemik dokusu ile yer değiştirmesi veya düzensiz osteoid formasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık çoğunlukla kemikle yavaş büyüme gösteren asemptomatik özelliktedir. Olgu sunumunun amacı 49 yaşındaki fibröz displazili bir bayan hastanın tanımlanmasıdır. Hastanın klinik bulguları ile birlikte, panoramik radyografi, konik ışıklı bilgisayarlı tomografi, sintigrafi ve histolojik bulguları da değerlendirilmiştir. Radyolojik ve histolojik muayene dental değerlendirmeler açısından oldukça önemlidir ve klinisyenler klinik ve radyolojik olarak mevcut değişiklikler bakımından dikkatli olmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Fibröz displazi, konik ışıklı bilgisayarlı tomografi, sintigrafi

Tam metin:

PDF