Obezite ve periodontitis

Oğuz Köse, Varol Çanakçı, Taner Arabacı, Ebru Sağlam
1.583 589

Öz


Obezite vücut sağlığını bozacak ölçüde yağ dokusundaki anormal veya aşırı yağ birikmesidir. Obezitenin ve aşırı kilonun temel nedeni diyetle alınan enerji miktarı ile metabolizma ve fiziksel aktiviteler sırasında harcanan enerji miktarı arasındaki düzensizliktir. Aşırı kilo ve obezite prevalansı, dünyanın çeşitli bölgelerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddiyetle dikkate alınması gereken oranlara ulaşmıştır. Obezite başta tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler sistem hastalıkları olmak üzere pek çok kronik iltihabi hastalık ve kanser gelişimi için temel bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Son dönemdeki çalışmalar obezitenin ağız hastalıkları, özellikle de periodontitis ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Obezite ve periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan biyolojik mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamışsa da, yağ doku kaynaklı sitokin ve hormonların anahtar role sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Bu hormon ve sitokinler aşırı iltihabi cevaba neden olarak periodontitis ve diğer kronik enflamatuar hastalıkların patogenezine katkı sağlayabilir. Son yıllarda obezite ile periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Bu derlemenin amacı güncel çalışmalar ışığında obezite periodontitis ilişkisini incelemektir.
Anahtar Kelimeler : Obezite, aşırı kilo, periodontitis, enflamasyon

Tam metin:

PDF