Aktif Hareket Skalası (Active Movement Scale-AMS) obstetrik brakial pleksus paralizisinde fonksiyon belirteci olabilir mi?

Burcu Semin Akel, Deran Oskay, Çiğdem Öksüz, Tüzün Fırat, Sevilay Karahan, Gürsel Leblebicioğlu
2.995 510

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı Aktif Hareket Skalası’nın (Active Movement Scale (AMS)) fonksiyonel değerlendirmelerle ilişkisini belirlemek ve Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisi (OBPP) olan çocukların değerlendirilmesinde fonksiyonel sonuç belirteci olarak kullanımını incelemektir.
Yöntem: Erb’s Paralizisi olan 64 çocuk (yaş ortalaması 8,98±2,31 yıl) AMS ile değerlendirildi. Çocukların standart ve çimdikleyici kavrama kuvveti ölçümleri yapıldı ve el becerisi 9 delikli peg testi ile değerlendirildi. Fonksiyonel durumu belirlemek için WeeFIM Günlük Yaşam Aktiviteleri Skalası ve Çocuk Özür Değerlendirme Envanteri (Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)) kullanıldı.
Bulgular: AMS ile derecelendirilen dirsek, önkol ve el bileği hareketleri en fazla kavrama kuvveti ile ilişkili bulundu (p<0,05). WeeFIM ve PEDI günlük yaşamda en çok kullanılan omuz eksternal rotasyonu, dirsek fleksiyonu, ön kol supinasyonu ve el bileği hareketleri ile ilişkili bulundu (p<0,05). Regresyon analizine göre AMS değerlendirmesini en fazla destekleyen ölçümlerin çimdikleyici kavrama kuvveti ve WeeFIM değerlendirmesi olması dikkati çekmektedir.
Sonuçlar: Çalışmamız AMS’nin OBPP’de eklem hareket açıklığını değerlendirmenin ötesinde fonksiyonel durumu değerlendirme ile ilgili de katkı verebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Brakial pleksus nöropatisi, obstetrik paralizi, aktif hareket skalası, fonksiyon

Tam metin:

PDF