Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım

Serap Akyüz, Ayşen Yarat, Edibe Egil
1.711 389

Öz


Bisfenol-A ilk kez 1891 yılında sentezlenmiş ve östrojenik etkileri 1930’larda bulunmuş olan endüstriyel bir kimyasaldır. Bisfenol–A günlük hayatın birçok alanında kullanılan ürünlerden biberon, saklama kapları, su şişeleri ve şişe kapakları, gözlük camları, CD, DVD ve elektronik cihazlar ile çocuk diş hekimliğinde koruyucu amaçla kullanılan rezin bazlı fissür örtücüler ve restoratif diş tedavisinde kullanılan kompozit dolgu materyallerinin yapısında bulunur. Günümüzde Bisfenol-A’nın olası toksik etkileri tartışılmaktadır. Bu makalede Bisfenol-A hakkında genel bilgi verilmiş ve diş hekimliğinde sıkça kullanılan rezin bazlı dental materyallerdeki etkisi ilgili literatürler ışığında değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Bisfenol-A, fissür örtücü, kompozit rezin

Tam metin:

PDF