Siyasal Bilimler Dergisi

101.099 64.376
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, “Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında yılda 2 kez, Mart ve Eylül aylarında yayınlanmakta olan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, yayınlanacak olan makaleler 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilmektedir. Siyasal Bilimler Dergisi EBSCO uluslararası alan endeksi tarafından taranmaktadır. Siyasal Bilimler Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı için gerekli başvurularını tamamlamış olup, söz konusu veritabanında taranabilmek için izleme sürecindedir. Derginin temel amacı, yeni ve özgün araştırmalara dayanılarak yazılan bilimsel makaleleri yayınlayarak, siyasal bilgiler literatürüne katkıda bulunmaktır. Böylelikle, sosyal bilimcilere çalışmalarını paylaştığı akademik bir platform sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, dergide Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler konularında yapılan çalışmalara yer verilmektedir.

Dergi ana sayfa görseli

Cilt 4, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Tüm Sayı

Giriş-İçindekiler PDF
Siyasal Bilimler Dergisi Editörler Kurulu

Makaleler

Taksim Gezi Parkı Olayları ve Bir Muhalefet Ögesi Olarak Aleviler PDF
Nail YILMAZ, Ahmet Kemal BAYRAM
60 Yıl Sonra Erdemli: Yerleşik Siyasetin Göçebelik Habitusu PDF
Ulaş BAYRAKTAR, Nilgün KİPER
Varoşun Üç Hali: "İç Varoş", "Parçalanmış Varoş" ve "Bütünleşik Varoş" PDF
Hakan YÜCEL
Kültürel Okumanın Gölgede Bıraktıkları: 1960’lar ve 1970’ler Öğrenci Hareketi Örneği PDF
Cangül ÖRNEK
Karşılaştırmalı Perspektiften Başkanlık Sistemi Tartışması: Koalisyon İnşası ve Kuvvetler Birliğinden Kaçınmak Mümkün mü? PDF
Ebru Rukiye İLTER AKARÇAY
Hayek ve Friedman’ın Devlet Anlayışı PDF
Ceren KALFA ATAAY
Topyekûn Savaş Uygulamasının Tarihsel Gelişimi PDF
Ersin EMBEL
Rusya’da Kilise-Devlet İlişkilerinde “Asimetrik Senfoni” Modeli: Ukrayna Krizi Örneği PDF
Merve İrem YAPICI
The Islamic Fundamentalist that Could Have Been? Parallels between the Rhetoric of Joseph de Maistre and Contemporary Islamic Fundamentalist Movements PDF
Joseph J. KAMINSKI
Intellectual Property Monopolies: Towards a New Mercantilism? PDF
Antoine DOLCEROCCA
The Debate on the Concept of Flexicurity at the European Union Level PDF
Hasan Faruk USLU
The Concept of Competitiveness through Regional Development Policy in Turkey and the Case of Istanbul Development Agency PDF
Fethi Ufuk ÖZIŞIK
Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi PDF
Burak Hamza ERYİĞİT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2147-6926