Vol 19, No 2 (2015)

Table of Contents

The interference of piperidinopropionaphthone hydrochloride in mammalian type I and type II DNA topoisomerase reactions PDF
Hüseyin İstanbullu
Synthesis and biological evaluation of some new 1,3,4-thiadiazole and 1,2,4-triazole derivatives from L-methionine as antituberculosis and antiviral agents PDF
Esra Tatar, Şükriye Güniz Küçükgüzel, Sevgi Karakuş, Eric De Clercq, Graciela Andrei, Robert Snoeck, Christophe Pannecouque, Sinem Öktem-Okullu, Nihal Ünübol, Tanıl Kocagöz, Sadık Kalaycı, Fikrettin Şahin, İlkay Küçükgüzel
Development and Validation of HPLC Method for Determination of Nateglinide in Drug Substances PDF
Aylin Hacıoğlu, Ayşin Çıtlak, Sevgi Karakuş
Liderlik Kavramının Tarihçesi ve Türkiye’de İlaç Endüstrisinde Liderliğin Önemi PDF (Türkçe)
Bilge Sözen Şahne, Sevgi Şar
Deniz Kabuklularında Bulunan İndigoid Boyarmaddelerin Metal Etkileşimlerinin Spektrofotometrik Yöntemle İncelenmesi PDF (Türkçe)
Çağlar Demirbağ, Emre Dölen
Bazı Maleik Anhidrit İçeren Kopolimerlerin Amin Yapılı İlaç etken Maddeleri İle Türevlendirilmesi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri PDF (Türkçe)
Gülderen Karakus
Wild edible plants of Pertek (Tunceli-Turkey) PDF
Ahmet Doğan, Ertan Tuzlacı
İSTANBUL AKTARLARINDA SATILAN BİTKİSEL ÇAYLARDA AĞIR METAL TAYİNİ PDF (Türkçe)
Dilek Bilgiç Alkaya, Serap Karaderi, Gülbin Erdoğan, Aysen Kurt Cücü
Vesicular stomatitis virus (VSV) as a paradigm for predicting antiviral activity against Ebola virus (EBOV) PDF
Erik De CLERCQ
Evaluation of Antioxidant activities of Brassica napus’s seeds by CUPRAC, ABTSPersulphate and DMPD methods PDF
Ayça Karasakal
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1.Sınıf Öğrencilerinin Meslek Tercihine Etki Eden Faktörler PDF (Türkçe)
Bülent Kıran, Elif Gizem Taşkıran
PREFORMULATION STUDIES OF TRANSDERMAL THERAPEUTIC SYSTEMS CONTAINING BETAHISTINE PDF
Sevinç Şahbaz, Betül Dortunç


ISSN: 1309-0801