Vol 12, No 1 (1996)

Table of Contents

Determination of alpha-amanitin in serum by HPLC in cases of mushroom poisoning PDF
Afife Mat, Türkan Yurdun, Zülal Tümkor, Ayşen Ayanoğlu, Vecdet Öz
Clematis vitalba, Equisetum ramosissimum, Eryngium maritimum, Melissa officinalis subsp.Altissima, Typha domingensis üzerinde yapılan biyoaktivite tayinleri PDF (Türkçe)
Elçin Gürkan, Ümran Sarıboyacı, Adile Çevikbaş, Koray Derici, Ertan Tuzlacı
Antibacterial and antifungal investigations on Alnus glutinosa subsp. Glutinosa and Otanthus maritimus PDF
Dehen Sür Altıner, Elçin Gürkan, İlhan Sarıoğlu, Ertan Tuzlacı
Piroksikam'ın ratlarda bazı biyokimyasal serum parametrelerine etkisi PDF (Türkçe)
Ertuğrul Yurtsever, Azize Yaman, Bahar Göker, A. Gümüş, Turay Yardımcı
Karabiber (Fructus piperis nigri) örneklerinde piperin miktar tayini PDF (Türkçe)
Gülden Zehra Omurtag, Buket Alpertunga, Ömer Ersoy
Spectrofluometric determination of baclofen in tablets with fluorescamine PDF
Sedef Atmaca, Sevgi Tatar
Aflatoksinler üzerine kısa açıklama PDF (Türkçe)
Türkan Yurdun
Türkiye Makrofungus florasında Amanita türleri PDF (Türkçe)
Afife Mat


ISSN: 1309-0801