Vol 5, No 2 (1989)

Table of Contents

Verbascum cheiranthifolium boiss. bitkisinin flavonoid bileşikleri PDF (Türkçe)
Sabiha Manav Yalçın
Isolation of the point mutation of the enoylreductase-minus mutant (FAS I-246) in Saccharomyces cerevisae PDF
Turgut Ulutin
Bazı bazik ilaç maddelerinin ince tabaka kromatografisi yardımıyla analizi ve biyoloji matriksin analize etkisinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Ömer Ersoy, Sema Aydemir
Polarografik analiz yöntemiyle çeşitli besin maddelerindeki askorbik asit mitarlarının tayini PDF (Türkçe)
Filiz İmer, Ayten Köseoğlu, Edmon Sefer
Prokainamid hidroklorür ve enjeksiyonluk çözeltilerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile miktar tayini PDF (Türkçe)
Ünal Yars, Solmaz Şekerkıran
Bazı asidik ve nötral ilaç maddelerinin ince tabaka kromatografisi yardımıyla analizi ve biyoloji matriksin analize etkisinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Buket Alpertunga, Emel Sarıahmetoğlu
Maprotilin hidroklorür'ün 7,7,8,8-tetrasiyanokinodimetan ile spektrofotometrik miktar tayini PDF (Türkçe)
Aysel Öztunç
Gas chromatographic analysis on Turkish Origanum oils PDF
Ulvi Avcıata, Basri Demiryürek
2-Aminofenol-4-sülfon asidi'nin bakır(II) kompleksinin oluşumu ve kararlılığı PDF (Türkçe)
Fahiman Edgü, Emre Dölen, Mürşit Pekin
UV/C Işınlarının BALB/C fare plazma proteinleri üzerine etkileri PDF (Türkçe)
Ersin Bayraktar
A new synthesis of 2-benzimidazolinone PDF
Emre Dölen, Mürşit Pekin
p-Aminobenzoik asit türevi ilaçların miktar tayini hakkında PDF (Türkçe)
Ünal Yars
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin on yılı 1979-1989 PDF (Türkçe)
Emre Dölen


ISSN: 1309-0801