Vol 18, No 3 (2014)

Table of Contents

A Preliminary Study on the Use of Ultrasound for Obtaining Pulsatile Release PDF
Yelda Komesli, Emel Öykü Çetin, Levent Kırılmaz, Evren Gündoğdu
Synthesis, QSAR and docking studies of 5HT2A receptor antagonising thiazolo[3,2-a]pyrimidines as antipsychotic agents PDF
Ramesh SAWANT, Supriya S. RAMDIN, Jyoti B. WADEKAR
Synthesis and larvicidal and adult topical activity of some hydrazide-hydrazone derivatives against Aedes aegypti PDF
Kadriye Akdağ, Bedia Koçyiğit-Kaymakcıoğlu, Nurhayat Tabanca, Abbas Ali, Alden Estep, James J. Becnel, Ikhlas A. Khan
Protective and Therapeutic Effects of Polygonum cognatum Meissn Aqueous Extract in Experimental Colitis PDF
Özge Çevik, Azize Şener, Zarife Özdemir Kumral, Şule Çetinel, Ayhan Altıntaş, Rabia Oba, Berrak C. Yeğen, Ayşen Yarat
Evaluation of Anti-Diarrhoeal Activity of the Leaves Extract of Ficus Microcarpa L. (Moraceae) PDF
Shripad Motilal BAIRAGI, Abhijeet Ashok AHER, Nitin NEMA, Inayat Bashir PATHAN
Bazı Antibiyotiklerin Hemodiyaliz Hastalarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları ve Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması PDF (Türkçe)
Refiye GARİP, Ümran SOYOĞUL GÜRER, Burçak GÜRBÜZ, Esra DALKILIÇ, Şükrü PALANDÜZ, Fatma Nilgün AYSUNA, Azize YAMAN ŞENER
Bitki Çaylarına Bal İlavesinin Total Antioksidan Kapasitesine Etkisi PDF (Türkçe)
Şükran Özdatlı, Hande Sipahi, Mohammad Charehsaz, Ahmet Aydın, Erdem Yeşilada
Yara İyileşmesi ve Oksidatif Stres PDF (Türkçe)
Halil Aksoy, Özlem Bingöl Özakpınar
Tip 2 Diyabet Hastalarının Tek Kullanımlık İnsülin Kalemi Kullanımı ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Betül Okuyan, Bedriye Sağlam, Ersan Emre, Refik Demirtunç, Fikret Vehbi İzzettin, Mesut Sancar
Hasta Hakları Bağlamında Direkt Tüketiciye İlaç Reklamları Üzerine Kalitatif Bir Çalışma PDF (Türkçe)
Nazlı Şencan, Metin Uyar
Rapana venosa’da Bulunan İndigoid Boyarmaddelerin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi - Diyod-sıralı Dedektör (HPLC-DAD) ile Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Çağlar Demirbağ, Serap Ayaz Seyhan, Emre Dölen


ISSN: 1309-0801