Vol 15, No 3 (2011)

Table of Contents

Akılcı ilaç kullanımı ve eczacının rolü PDF (Türkçe)
Hale Zerrin Toklu, Gül Ayanoğlu Dülger
Synthesis and evaluation of cytotoxic activities of some substituted isoxazolone derivatives PDF
Sevim Rollas, Şila Kokyan, Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu, Suna Özbaş Turan, Jülide Akbuğa
Synthesis and biological evaluation of new sulfonamidoindoles PDF
Nur Sibel Günay, Gökçe Cihan, Ayşe Kocabalkanlı, Gültaze Çapan
Synthesis of some novel Carbazole derivatives and evaluation of their antimicrobial activity PDF
Zafer Asım Kaplancıklı
Ters ilaç reaksiyonu olarak ilaçlarla indüklenen parkinsonizm PDF (Türkçe)
Pınar Erkekoğlu, Terken Baydar, Gönül Şahin
Etanercept protects remote organ damage in a rat model of thermal injury PDF
Ahmet Özer Şehirli, Burcu Ünlü, Şule Çetinel, Şermin Tetik, Emre Şener, Göksel Şener
Sağlıklı Gönüllülerde Biyoeşdeğerlik Çalışmaları: Olmesartan Medoksomil PDF (Türkçe)
Latif Özbay, Z. İrem Diler, Durişehvar Özer Ünal, Dilek Erol


ISSN: 1309-0801