Vol 16, No 2 (2012)

Table of Contents

Alzheimer disease and neuroplasticity: New approaches and new targets in pharmacotherapy PDF
Tayfun Uzbay
Formulation technologies of orally fast disintegrating tablets PDF
Yağmur Bircan, Tansel Çomoğlu
Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi PDF (Türkçe)
Şahan Saygı, Dilek Battal, Nefise Özlen Şahin
Yarış atlarında kullanımı suistimal edilen bazı non-steroidal antienflamatuvar ilaçların biyolojik örneklerden kromatografik yöntemlerle miktar tayini PDF (Türkçe)
Esra Tatar, Sibel Topçu, İlkay Küçükgüzel
Role of acupuncture in stress management PDF
Mehmet Tuğrul Cabıoğlu, Sevgin Özlem İşeri, Aysel Esen Çoban, Ferhan Çoban
The importance of ''patient-nurse-physician-pharmacist''colloboration on drug administrations PDF
Gülşah Köse, Ümran Subaşı, Sevgi Hatipoğlu, Hatice Lenk, Engin Gönül
The synthesis and biological activities of 3-acyl- 2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole / 3-acyl-1,3,4-oxadiazoline derivatives obtained from hydrazide-hydrazones PDF
Sevim Rollas, Sevgi Karakuş
Synthesis and pharmacological evaluation of isoxazole derivatives containing 1,2,4-triazole Moiety PDF
Shantaram Khanage, Popat Mohite, Ramdas Pandhare, Appala Raju
Protective effects of Nigella sativa against hypertension-induced oxidative stress and cardiovascular dysfunction in rats PDF
Nur Taşar, Özer Şehirli, Ömer Yiğiner, Selami Süleymanoğlu, Meral Yüksel, Berrak Yeğen, Göksel Şener
Rational drug use awareness of the nurses in the Turkish Republic of Northern Cyprus Near East University Hospital PDF
Hale Zerrin Toklu, Rümeysa Demirdamar, Bülent Gümüşel, Ersin Yarış, Gül Dülger


ISSN: 1309-0801