Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 45 (2016): ÖNERİ 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Açelya TELLİ
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013): ÖNERİ A RESEARCH ON STUDENTS’ UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCE CRITERIA Öz   PDF
Mustafa AĞAOĞLU, Emine Serra YURTKORU
 
Cilt 10, Sayı 38 (2012): ÖNERİ A TWO-COUNTRY TWO-SECTOR MODEL WITH VINTAGE TECHNOLOGIES Öz   PDF
Gülfer VURAL
 
Cilt 10, Sayı 38 (2012): ÖNERİ ACCORDING TO THE VERSE 30, IN THE SURAH OF AL-FURQAN, THE MEANING OF RELATIONSHIP BETWEEN QUR’AN AND THE SOCIETY Öz   PDF
Frauk TUNCER
 
Cilt 12, Sayı 45 (2016): ÖNERİ ACİL İSTİHBARAT, GÖZETLEME VE KEŞİF İHTİYAÇLARI İÇİN MİNİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YER KONTROL İSTASYONLARININ SEÇİMİ Öz   PDF
Ömer Faruk KURBAN, Tuncay CAN
 
Cilt 12, Sayı 46 (2016): ÖNERİ AĞ TOPLUMUNUN İLETİŞİMİ EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Alper DEĞERLİ
 
Cilt 9, Sayı 34 (2010): ÖNERİ AGGREGATE PRODUCTION PLANNING MODEL BASED ON MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING - KARMA TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASI Öz   PDF
Veli ULUÇAM
 
Cilt 12, Sayı 45 (2016): ÖNERİ AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Özlem BOĞA, Ahmet BAŞCI
 
Cilt 12, Sayı 46 (2016): ÖNERİ AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İKİNCİ KUŞAĞIN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Kezban Esra SARAL KOBAL, Olcay Bige AŞKUN YILDIRIM
 
Cilt 11, Sayı 42 (2014): ÖNERİ AJAN TABANLI MODELLEME VE HESAPLAMALI İKTİSAT - AGENT-BASED MODELLING AND COMPUTATIONAL ECONOMICS Öz   PDF
Emrah KELEŞ, Ercan EREN
 
Cilt 9, Sayı 33 (2010): ÖNERİ AKILLI KARTLAR İLE YAPILAN MAL VE HİZMET SATIŞLARININ TMS-18 HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-RECOGNITION OF SOLD GOODS AND SERVICES BY SMART CARDS WITHIN TMS-18 REVENUE STANDARD Öz   PDF
Abitter ÖZULUCAN, Fevzi Serkan ÖZDEMİR
 
Cilt 12, Sayı 46 (2016): ÖNERİ ALGILANAN MARKA BENZERLİĞİNİN; MARKA SADAKATİ, MARKA TATMİNİ VE SERVİS KALİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ: KARGO KATEGORİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
İlknur Banu ILICALI, Önder YÖNET, Şafak ŞAHİN, Kemal Hasan SUHER
 
Cilt 9, Sayı 33 (2010): ÖNERİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA-COMPARISION on BRAND PERSONALITY of SHOPPINGCENTERS, A PRACTISE in ISTANBUL CITY Öz   PDF
Şakir ERDEM, Süreyya KARSU, Nazlı Sinem SERTKAYA, Tülay YILDIZ
 
Cilt 11, Sayı 41 (2014): ÖNERİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ve SÜPER MARKET ZİNCİRLERİNİN YEREL GİRİŞİMCİLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ - SHOPPING MALLS AND SUPER MARKET CHAINS EVALUATION OF THE EFFECT OF LOCAL ENTREPRENEURS: THE CASE OF SAMSUN Öz   PDF
Ayça Can KIRGIZ
 
Cilt 10, Sayı 38 (2012): ÖNERİ ALMANYA'NIN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Elman MURADOV
 
Cilt 9, Sayı 34 (2010): ÖNERİ AN EXPLORATORY STUDY ON THE DIMENSIONS OF EMPLOYER BRANDING - İŞVEREN MARKALAŞMASININ BOYUTLARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Aslı KUŞÇU, Elif YOLBULAN OKAN
 
Cilt 9, Sayı 36 (2011): ÖNERİ AVM ÇEVRESİNİN AVM İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MÜŞTERİ DUYGULARI VE ALGILANAN KALİTENİN ROLÜ HAZCI VE FAYDACI ALIŞ-VERİŞ DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR - THE EFFECT OF MALL ENVIRONMENT ON MALL IMAGE: THE MEDIATING ROLE OF CUSTOMER EMOTIONS AND PERCEIVED Q Öz   PDF
Sertaç ÇİFCİ, Alper ÖZER, Akın KOÇAK
 
Cilt 12, Sayı 45 (2016): ÖNERİ AYVALIDERE HAVZASINDA (SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ) JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Emre ÖZŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 41 (2014): ÖNERİ AZERBAYCAN TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN CAMELS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ - PERFORMANCE ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKING SECTOR OF AZERBAIJAN BY CAMELS METHOD Öz   PDF
Gülcan ÇAĞIL, Shahriyar MUKHTAROV
 
Cilt 10, Sayı 37 (2012): ÖNERİ BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİ ETKENLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME-DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY:AN INVESTIGATION ON TURKISH BANKING SECTOR Öz   PDF
Halil Emre AKBAŞ
 
Cilt 10, Sayı 38 (2012): ÖNERİ BANKA SATIŞ TEMSİLCİLERİ VE BANKA MÜŞTERİLERİ İÇİN BAŞARILI SATIŞ EKİP ÜYESİ TANIMLAMASI FARKLILIKLARI: TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Dilek SAĞLIK ÖZÇAM, Neva YALMAN
 
Cilt 10, Sayı 40 (2013): ÖNERİ BANKALARDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Öz   PDF
Nilüfer BAYRAM
 
Cilt 10, Sayı 37 (2012): ÖNERİ BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE Öz   PDF
Hasan AYKIN, Mehmet Hasan EKEN
 
Cilt 9, Sayı 36 (2011): ÖNERİ BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILMA VE AÇIKLIK ALGISI: ÜMRANİYE VE ŞİŞLİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ - PERCEPTION OF PARTICIPATION AND OPENNESS IN MUNICIPALITIES: THE CASE OF ÜMRANİYE AND ŞİŞLİ MUNICIPALITIES Öz   PDF
Hüseyin KORKUT
 
Cilt 10, Sayı 39 (2013): ÖNERİ BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ayşe Begüm ÖTKEN, Tuna CENKCİ
 
Toplam 284 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> Sosyal Bilimler Enstitüsü