Cilt 12, Sayı 46 (2016)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

İÇİNDEKİLER PDF
ÖNERİ DERGİSİ
KIR – KENT AYRIMI GÖRÜNÜMLERİNİN HAVSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PDF
Hakan YAŞ, Talat GÜLER
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE EXIMBANK KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 2002-2015 PDF
Serpil ERGÜN BÜLBÜL, Arif DEMİRAL
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME PDF
Bilal YORULMAZ
AĞ TOPLUMUNUN İLETİŞİMİ EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ PDF
Alper DEĞERLİ
KONTROL ODAĞI VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Çiğdem KAYA
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İKİNCİ KUŞAĞIN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Kezban Esra SARAL KOBAL, Olcay Bige AŞKUN YILDIRIM
YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞINDA ÖNERİLEN SATIŞ GELİRİ VE TİCARİ ALACAK MUHASEBESİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ PDF
Gülümser ÜNKAYA, Kadir DABBAĞOĞLU
TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYGULAMALARINDAN E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMASI PDF
Gürbüz GÖKÇEN, Mustafa ÖZDEMİR
COSO İÇ KONTROL MODELİNDE RİSK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ PDF
Hasan TÜREDİ, Ahmet Oğuz KOBAN
BÜYÜMEYE VE ULUSLARARASILAŞMAYA GİRİŞİMCİ YAKLAŞIM: EDİRNE’DE GIDA ÜRETEN KOBİLER HAKKINDA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA PDF (English)
İpek KIŞLALI, İlknur TAŞTAN BOZ
TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYETLERİ YÖNETİMİ VE OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME PDF
Kezban ŞİMŞEK, Mevlüt KARAKAYA
MAĞAZA HİZMET ORTAMININ MARKA İMAJINA VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: P&B VE H&M ÖRNEĞİ PDF
Meltem KARAKAŞOĞLU, Fatma Müge ARSLAN
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ İÇ DENETÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF (English)
Ömer Faruk TAN
DUYGUSAL ZEKÂ OKURYAZARLIĞINI REKLAMLAR ÜZERİNDEN ANLAMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMA PDF
Gülseli Aygül ERNEK ALAN
MARKALAŞMA KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE MARKA EDERİ PDF
Hande BİLSEL ENGİN
ALGILANAN MARKA BENZERLİĞİNİN; MARKA SADAKATİ, MARKA TATMİNİ VE SERVİS KALİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ: KARGO KATEGORİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
İlknur Banu ILICALI, Önder YÖNET, Şafak ŞAHİN, Kemal Hasan SUHER
REKLAMDA PARODİ KULLANIMININ MARKA İMAJINA ETKİSİ PDF
Nurhan Babür TOSUN, Aytaç Burak DERELİ
EKLER PDF
ÖNERİ DERGİSİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü