Cilt 12, Sayı 45 (2016)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

İÇİNDEKİLER PDF
Öneri Dergisi
AYVALIDERE HAVZASINDA (SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ) JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Emre ÖZŞAHİN
DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK BAKIMI ASİSTAN HİZMETİNİN SATIN ALMA EĞİLİMİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ İLE İNCELENMESİ PDF
Münevver TURANLI, Dicle TAŞPINAR CENGİZ, Merve AKGÜNGÖR, Veysel KAMCI
ACİL İSTİHBARAT, GÖZETLEME VE KEŞİF İHTİYAÇLARI İÇİN MİNİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YER KONTROL İSTASYONLARININ SEÇİMİ PDF
Ömer Faruk KURBAN, Tuncay CAN
1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ PDF
Açelya TELLİ
SABRİ F. ÜLGENER’İN METODOLOJİSİ, KAYNAKLARI VE BAZI KAVRAMLARINA DAİR ELEŞTİRİLER PDF
Ergin ÇAĞMAN
GEÇMİŞE TANIKLIK EDEN BELGELERLE KADINA YÖNELİK ŞİDDET PDF
Fatma ŞENSOY
OSMANLI-İNGİLİZ EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICININ ARKA PLANI VE 1675 SENESİNE KADARKİ SEYRİ PDF
Tuğrul ARIK
TÜRKİYE’DEKİ HASTANELERİN HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNİN YENİ MEDYA UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Cem Sefa SÜTCÜ, Cengiz ERDAL
SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ VERGİLENDİRİLMESİ PDF
F. Rifat ORTAÇ, Deniz AKÇAY
VEKÂLET MALİYETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS FARKLILIKLARINI AÇIKLAMADAKİ ROLÜ: BRIC ÜLKELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN SEÇİLMİŞ HALKA AÇIK FİRMALAR ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
A. Osman GÜRBÜZ, Aslı AYBARS, Serkan YEŞİLYURT
ELLIOTT DALGA PRENSİBİ VE ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ayten ÇETİN, Serkan MANGA
MUHASEBENİN YOLSUZLUK AMAÇLI KÖTÜYE KULLANIMI:  SONRASI BANKA İFLÂSLARINDA TÜRKİYE DENEYİMİ PDF
Canol KANDEMİR
PERAKENDECİ MAĞAZA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKASINA KARŞI TUTUMLARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Ceyda AYSUNA TÜRKYILMAZ, Sibel AYDOĞAN, Sahavet GURDAL
YATIRIMCI DUYARLILIĞI TEMSİLCİLERİ VE SERMAYE GETİRİLERİNİN TAHMİNİ PDF
Emrah KELEŞ, M. Emin ARAT
OTOFATURA EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA TİCARİ FATURANIN YENİ BİR UYGULAMASI PDF
Engin YARBAŞI
ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLERDE KURUMSAL İMAJ VE YENİLİKÇİ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA BİR ANALİZ PDF
Fuat OKTAY
GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA MELEK SERMAYE VE TÜRKİYE UYGULAMASI PDF
Gözde BİNGÖL, Sibel YILMAZ TÜRKMEN
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Melike Seda TÜRKMEN, Serdar PİRTİNİ, Azra BAYRAKTAR, İlknur BİLGEN
TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARININ 1 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI İKTİSADİ SONUÇLAR PDF
Mustafa OĞUZ
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ: ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Oytun Boran SEZGİN, Ebru TOLAY, Olca SÜRGEVİL
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA VERGİSEL BOYUT VE MUHASEBELEŞTİRME: ÖRNEK UYGULAMA PDF
Özgür ÇATIKKAŞ, Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR, Ayhan YATBAZ
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Özlem BOĞA, Ahmet BAŞCI
KÜRESEL MARKALARIN YEREL PAZARLARDAKİ REKLAM STRATEJİLERİ İLE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ARASINDAKİ İLGİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Özlen ONURLU, Nargiz ZULFUGAROVA
İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST) SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ PDF
Serkan TERZİ, Metin ATMACA, Begüm ÖKTEM
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE ANKARA KAMU HASTANELERİ UYGULAMASI PDF
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Gökçen ŞENEL, Hüseyin BOSTANCI
PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI YÖNETİMİ VE LOJİSTİK MERKEZLERİN GELİŞİMİNDE KÜMELEME YAKLAŞIMI PDF
Tolga DURSUN, Samet GÜRSEV
İLGİLENİM PDF
Yeşim ULUSU
EK PDF
Öneri Dergisi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü