Cilt 11, Sayı 41 (2014)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

ÖNERİ DERGİSİ 41. SAYI GİRİŞ PDF
Öneri Öneri Dergisi
BİR AMERİKALI DİPLOMATIN GÖZÜYLE BAĞDAT DEMİR YOLU PROJESİ (ABD SİVAS KONSOLOSU HENRY M. JEWETT’İN RAPORU) - THE PROJECT OF BAGHDAD RAILWAY THROUGH AMERICAN DIPLOMAT’S EYE (THE REPORT OF U.S. SİVAS CONSUL, HENRY M. JEWETT) PDF
Osman Kubiƒlay GÜL
İSTANBUL’UN RESMEN İŞGALİ (16 MART 1920) THE OCCUPATION OF ISTANBUL OFFICIALLY (16 MARCH 1920) PDF
Gürkan Fırat SAYLAN
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IMPLEMENTATION: A SURVEY OF TURKISH MANUFACTURING ORGANIZATIONS - KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI: TÜRK SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Arzu KARAMAN AKGÜL, Sıtkı GÖZLÜ
DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION PDF
Adem BALTACI, Hüseyin BURGAZOĞLU
AZERBAYCAN TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN CAMELS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ - PERFORMANCE ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKING SECTOR OF AZERBAIJAN BY CAMELS METHOD PDF
Gülcan ÇAĞIL, Shahriyar MUKHTAROV
HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ŞUBE-İNTERNET BANKACILIĞINDA KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF CUSTOMER SATISFACTION IN BRANCH-INTERNET BANKING PDF
Tolga DURSUN, Kader OSKAYBAŞ, Cansu GÖKMEN
SINIR KAPILARININ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR ÖRNEĞİ - THE IMPACT OF THE BORDER GATES ON THE ENTREPRENEURIAL CULTURE: IĞDIR ÖRNEĞİ PDF
Hüsnü KAPU, Hüseyin TUTAR
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ - THE PROBLEMS FACED IN FISHERY COOPERATIVES AND SOLUTION SUGGESTIONS: THE CASE OF ISTANBUL PDF
Metin KARADEMİR, Mehmet EMİN ARAT
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ve SÜPER MARKET ZİNCİRLERİNİN YEREL GİRİŞİMCİLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ - SHOPPING MALLS AND SUPER MARKET CHAINS EVALUATION OF THE EFFECT OF LOCAL ENTREPRENEURS: THE CASE OF SAMSUN PDF
Ayça Can KIRGIZ
YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Derman KÜÇÜKALTAN, Serol KARALAR
TOPSİS YÖNTEMİNİN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ - THE USABILITY OF TOPSIS METHOD AS A FINANCIAL PERFORMANCE INDICATOR PDF
Arif SALDANLI, İbrahim SIRMA
INTERMODAL TAŞIMACILIĞIN MALİYET AVANTAJLARI: KARAYOLU-DENİZYOLU ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - COST BENEFITS OF INTERMODAL TRANSPORTATION: A RESEARCH ON ROAD AND MARITIME INTEGRATION PDF
Mehmet Sıtkı SAYGILI
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRMENİN ROLÜ, İŞLEVLERİ VE BİR ÖRNEK OLAY - THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE TRAINING AND DEVELOPMENT UNDER THE PERSPECTIVE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND A CASE STUDY PDF
Ebru YILDIZ
İLETİŞİM İKLİMİNİN, İŞ DOYUMU VE İŞDEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNE ETKİSİ - THE MODERATING EFFECT OF COMMUNICATION CLIMATE BETWEEN JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION PDF
Ela ÜNLER, Bülent KILIÇ, Jale Canan ÇIRAY
GERÇEK VE MODEL AĞLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF REAL AND MODELLED NETWORKS PDF
Şebnem AKAL
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İNCELEMESİ - THE REVIEW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TRANSNATIONAL COMPANIES IN INTERNATIONAL TRADE LAW PDF
Efe DÜNDAR
KURUMLARDA YARATICILIK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - A STUDY ON CREATIVITY IN ORGANIZATIONS PDF
Neslihan OKAKIN, Meltem AYVACIOĞLU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ KURANI KERİM, HZ. MUHAMMED’İN HAYATI VE TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI PDF
Bilal YORULMAZ
MEDYA İŞLETMELERİNDE DENETİMİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ - THE IMPORTANCE OF AUDITING FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN MEDIA COMPANIES PDF
Türkân Uğur DÂİ
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEDE KULLANIMI: BİR FACEBOOK UYGULAMASI - USING SOCIAL MEDIA IN COLLABORATIVE LEARNING: FACEBOOK APPLICATION PDF
Derya KICI, Necmi Emel DİLMEN
TOPLUM VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN SİNEMA TARİHİ - THE HISTORY OF THE AZERBAIJAN MOVIES IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIETY AND POLITICS PDF
Ali Murat KIRIK
ÖNERİ DERGİSİ 41. SAYI EK PDF
Öneri Öneri Dergisi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü