Cilt 10, Sayı 40 (2013)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

ÖNERİ DERGİSİ PDF
ÖNERİ DERGİSİ
PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN KATEGORİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1994 - 2012) PDF
Nurettin Ozan BAKIR
BANKALARDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PDF
Nilüfer BAYRAM
TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLGESEL ANALİZİ PDF
Şebnem ER
ÜRÜN KARMASI OPTİMİZASYONU KARARLARINDA KISITLAR TEORİSİ KULLANIMI VE BİR UYGULAMA PDF
Burçin KAPLAN, Özlem AKÇAY KASAPOĞLU
HUKUKİ-POLİTİK VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLERİN YERLİ VE YABANCI ÖRGÜT POPÜLASYONLARININ YOĞUNLUKLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE BANKACILIK POPÜLASYONU, 1923-2011 PDF
Çiğdem KAYA, Göksel ATAMAN
ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Fatma ULUCAN ÖZKUL, Zehra ÖZDEMİR
TÜRKİYE’DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON DİSİPLİNİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Hakan YILDIRIM, Esra Nur MORGÜL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DAVRANIŞ BOYUTU VE BİR ÖRNEK OLAY PDF
Ebru YILDIZ
A RESEARCH ON STUDENTS’ UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCE CRITERIA PDF
Mustafa AĞAOĞLU, Emine Serra YURTKORU
THE RESPONSIBILITY FOR PREVENTING AND DETECTING ACCOUNTING FRAUDS FROM THE VIEWPOINT OF SELF-REGULATORY AGENCIES IN TURKEY: DE JURE STATUS AND DE FACTO APPLICATION PDF
Canol KANDEMİR, Şenol KANDEMİR
THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND PSYCHOLOGICAL WELL BEING: THE ROLE OF SELF-EFFICACY PERCEPTION AND SOCIAL SUPPORT PDF
Seçil BAL TAŞTAN
ORGANİZASYONLARDA İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PDF
Zeki ÖZEN, Mert Eren ÜSTÜNKAYA, İnci ZAİM GÖKBAY, Sıddık Bekir YARMAN, Elif KARTAL KARAKAŞ
ENTERPRİSE 2.0 – SOSYAL YAZILIM SİSTEMLERİNİN KURUMSAL KULLANIMI PDF
Müge KLEIN
YEREL YÖNETİMLERDE AÇIKLIK POLİTİKALARI PDF
Mahmut DOĞAN
TÜRKİYE’DE BASEL I, II ve III KURALLARINA UYUM SÜRECİ PDF
Ezgi ASLAN KÜLAHİ, Göksel TİRYAKİ, Ahmet YILMAZ
EKONOMİDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ: ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ PDF
Çetin Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI, Mustafa Emre AKBAŞ
SANAYİ DÖNEMİ SÜRECİNDE FRANSA’DA DİN ANLAYIŞI PDF
Rasim BAYRAKTAR
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA KONUM BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PDF
Ahmet ARSLAN, Ali Murat KIRIK
EK-1 PDF
ÖNERİ DERGİSİ
EK-2 PDF
ÖNERİ DERGİSİ
EK-3 PDF
ÖNERİ DERGİSİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü