Cilt 9, Sayı 36 (2011)

ÖNERİ

İçindekiler

ÖNERİ DERGİSİ PDF
ÖNERİ DERGİSİ
ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK BİR VAKA ÇALIŞMASI: “ENGELSİZ EĞİTİM” - A CASE STUDY TO THE EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE: “EDUCATION WITHOUT OBSTACLES” PDF
İnci ZAİM GÖKBAY, Ahu ERGEN, Nesrin ÖZDEMİR
İŞLETME EĞİTİMİ İÇİN ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR ÖNERİ - A PROPOSAL FOR BUSINESS EDUCATION BASED ON THE COLLABORATION OF UNIVERSITY AND INDUSTRY PDF
Kadir Aykut TOP
INSTANT MESSAGING AND FACE TO FACE COMMUNICATION PREFERENCES: AN INVESTIGATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS - HIZLI İLETİ VE YÜZYÜZE İLETİŞİM TERCİHLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Gül ESER, Şebnem ENSARİ, Mukaddes BAHAR, Uğur YOZGAT
AVM ÇEVRESİNİN AVM İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MÜŞTERİ DUYGULARI VE ALGILANAN KALİTENİN ROLÜ HAZCI VE FAYDACI ALIŞ-VERİŞ DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR - THE EFFECT OF MALL ENVIRONMENT ON MALL IMAGE: THE MEDIATING ROLE OF CUSTOMER EMOTIONS AND PERCEIVED Q PDF
Sertaç ÇİFCİ, Alper ÖZER, Akın KOÇAK
TERMAL TURİZMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GÖNEN ÖRNEĞİ - DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR IN THERMAL TOURISM PDF
Mehmet Oğuzhan İLBAN, Mehmet Emin AKKILIÇ, Özer YILMAZ
DOĞAL AFETLER ve TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE RİSK TRANSFERİ - NATURAL DISASTERS AND RISK TRANSFER IN THE TURKS INSURANCE SECTOR PDF
Elif ÇEKİCİ
YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİK TARZI İLE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ - THE ROLE OF THE LEADER– MEMBER INTERACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED LEADERSHIP STYLE AND THE TRUST IN MANAGER PDF
Sema YOLAÇ
VİRAL PAZARLAMANIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE ÜYE OLAN KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN PİLOT BİR ÇALIŞMA - A PILOT STUDY ON EFFECTS OF VIRAL MARKETING ON SOCIAL WEB SITES USERS PDF
Serpil ÜNAL
EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNİN ÖZEL HASTANELERE ETKİLERİ: BİR ÖZEL HASTANENİN ORAN ANALİZLERİ YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSINA BAKIŞ - THE EFFECTS OF ECONOMICAL CRISIS PERIODS ON PRIVATE HOSPITALS: OVERVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE OF A PRIVATE HOSPITAL BY U PDF
Ömer GİDER
TÜRKİYEDE AR-GE DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMALARI - RESEARCH AND DEVELOPMENT REGULATIONS AND IMPLEMENTATIONS IN TURKEY PDF
Ali İhsan ÖZEROĞLU
ENVIRONMENTAL STRATEGIC ANALYSIS ON VOIP (Voice Over Internet Protocol) SERVICES INDUSTRY IN TURKEY - TÜRKİYE’DEKİ TELEKOMUNİKASYON ENDÜSTRİSİ VOIP (Voice over IP) SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK DIŞ ÇEVRE ANALİZİ PDF
Nihan YILDIRIM, Aslı ERBAŞ
SINIF-ALTI: KURAMSAL TARTIŞMALAR VE İSTANBUL TARİHİ YARIMADA’YA UYGULANMA İMKÂNLARI - UNDERCLASS: THEORETICAL DISCUSSIONS AND POSSIBILITIES OF APPLICATION TO İSTANBUL HISTORICAL PENINSULA PDF
Alev ERKİLET
BELEDİYELERDE YÖNETİME KATILMA VE AÇIKLIK ALGISI: ÜMRANİYE VE ŞİŞLİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ - PERCEPTION OF PARTICIPATION AND OPENNESS IN MUNICIPALITIES: THE CASE OF ÜMRANİYE AND ŞİŞLİ MUNICIPALITIES PDF
Hüseyin KORKUT
KAMU HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE YOLSUZLUĞUN DERİNLEŞTİRDİĞİ EKONOMİK BÜYÜME VE YOKSULLUK SORUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - AN EVALUATION ON ECONOMIC GROWTH AND POVERTY PROBLEM DEEPENED BY CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE MANAGEMENT PROCESS PDF
Ayfer GEDİKLİ
ULUSLARARASI PİYASALARIN ASİMETRİK YAPISI VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER Küreselleşen Üretim, Ticaret ve Rekabete İlişkin Yeni Sorunlar - THE ASYMETRICAL STRUCTURE OF INTERNATIONAL MARKETS AND DEVELOPING COUNTRIES New Issues About Globalization of Production, PDF
Sibel ÇAŞKURLU
XVI. YÜZYILDA OSMANLI-İSPANYA İKTİSADÎ İLİŞKİLERİ: AKDENİZ’DE REKABET - OTTOMAN-SPANISH ECONOMIC RELATIONS IN THE SIXTEENTH CENTURY: RIVALRY IN THE MEDITERRANEAN PDF
Faruk BAL
TİCARİ FİRMA KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AHY İLE FARKLI BULANIK SIRALAMA YÖNTEMLERİNİN DENENDİĞİ BAHY’NİN İNCELENMESİ - ANALYZING AHP AND FAHP WITH DIFFERENT FUZZY RANKING METHODS IN THE ASSESSMENT OF COMMERCIAL COMPANY CREDIT DEMANDS PDF
Semra ERPOLAT
HOLDİNGLEŞME EKSENİNDE TÜRK MEDYASINDA TEKELLEŞME SORUNU - THE MONOPOLIZATION PROBLEM IN TURKISH MEDIA ON THE AXIS OF CONGLOMERATE PDF
Barış BULUNMAZ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü