Cilt 10, Sayı 38 (2012)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

ÖNERİ DERGİSİ PDF
ÖNERİ DERGİSİ
TRAKYA BÖLGESİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ONLİNE ALIŞVERİŞTEN ALGILADIKLARI RİSK VE FAYDA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Nevin ALTUĞ, ŞENİZ ÖZHAN
TÜKETİCİLERİN RESTORAN SEÇİMİNDE KULLANDIKLARI SEÇİM KRİTERLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Çağla ARIKER
FUZZY ROBUST REGRESYON’UN DİĞER REGRESYON TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA PDF
İsmail Hakkı ARMUTLULU, Murat YAZICI
İNTERNETEKİ ÜRÜN SİTELERİNİN TASARIMINA YÖNELİK TUTUMLARDA CİNSİYETİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Sabahattin ÇELİK
BANKA SATIŞ TEMSİLCİLERİ VE BANKA MÜŞTERİLERİ İÇİN BAŞARILI SATIŞ EKİP ÜYESİ TANIMLAMASI FARKLILIKLARI: TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA PDF
Dilek SAĞLIK ÖZÇAM, Neva YALMAN
GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMEN İKİLEMİ VE YAŞLANAN İŞGÜCÜ PDF
Ergün ÖZGÜR
FİNANSAL RAPORLAMA AÇISINDAN MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Mehmet ÖZKAN, Serkan TERZİ
BULAŞICI HASTALIKLARIN YAYILIMININ TAHMİNİNDE DETERMİNİSTİK MODELLERİN KULLANILMASI PDF
Haldun AKPINAR
ALMANYA'NIN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Elman MURADOV
DEVLETÇİLİK POLİTİKALARININ TARIM KESİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1930–1940) PDF
Arzu VARLI
A TWO-COUNTRY TWO-SECTOR MODEL WITH VINTAGE TECHNOLOGIES PDF
Gülfer VURAL
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARI PDF
Ayşegül KURU, Besim AKIN
ACCORDING TO THE VERSE 30, IN THE SURAH OF AL-FURQAN, THE MEANING OF RELATIONSHIP BETWEEN QUR’AN AND THE SOCIETY PDF
Frauk TUNCER
IMPORTANCE OF PRIVACY TO PREVENT SEXUAL ABUSE OF CHILDREN PDF
Kemal YILDIZ
ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİM PERFORMANSI BOYUTLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ahmet ÇETİNKAYA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü