Cilt 9, Sayı 33 (2010)

ÖNERİ

İçindekiler

ÖNERİ DERGİSİ JENERİĞİ PDF
ÖNERİ DERGİSİ JENERİĞİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES AND OCCUPATIONAL PRESSURE VARIABLES: A RESEARCH ON FEMALE EMPLOYEES IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY PDF
Seyhan BİLİR GÜLER, Özlem ÖZKANLI, Ayşe AKYOL
DIŞ ÇEVRE VE BİREYSEL GÜÇ ODAKLI STRATEJİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN ARAŞTIRMACI VE FIRSATÇI YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-THE IMPACT OF ENFORCED CHOICE AND COMMAND STRATEGY DEVELOPMENT PROCESSES ON EXPLORATORY AND EXPLOITATIVE INNOVATIVENESS PDF
İbrahim PINAR, Rıfat KAMAŞAK, Füsun BULUTLAR
BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK WEB SİTELERİ: TÜRKİYE’DEKİ OTEL WEB SİTELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-WEB SITES AS A COMMUNICATION TOOL:THE CASE OF TURKISH HOTELS PDF
Solmaz Filiz KARABAĞ, Hande MİMAROĞLU ÖZGEN, Hüseyin ÖZGEN
İNTERNET KULLANICILARININ İNTERNETTEN ALIŞ-VERİŞE YÖNELİK SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ ve KULLANIM YOĞUNLUKLARI AÇISINDAN SINIFILANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-INVESTIGATING INTERNET USERS DECISION MAKING PROCESSES REGARDING THEIR INTERNET PDF
Emrah CENGİZ, Ahmet ŞEKERKAYA
FİNANSAL RAPORLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR-NEW APPROACHES IN FINANCIAL REPORTING PDF
Barış SİPAHİ, Aylin POROY ARSOY
AKILLI KARTLAR İLE YAPILAN MAL VE HİZMET SATIŞLARININ TMS-18 HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-RECOGNITION OF SOLD GOODS AND SERVICES BY SMART CARDS WITHIN TMS-18 REVENUE STANDARD PDF
Abitter ÖZULUCAN, Fevzi Serkan ÖZDEMİR
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA-COMPARISION on BRAND PERSONALITY of SHOPPINGCENTERS, A PRACTISE in ISTANBUL CITY PDF
Şakir ERDEM, Süreyya KARSU, Nazlı Sinem SERTKAYA, Tülay YILDIZ
BİREYLERİN FUTBOL TARAFTARI OLMASINI ETKİLEYEN GÜDÜLER İLE SADAKAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: FENERBAHÇE TARAFTARLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA-THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION, WHICH PROMPTS INDIVIDUALS TO BE SOCCER FANS, AND LOYALTY: A STUDY ON FENERBAHCE FANS PDF
Gülberk GÜLTEKİN SALMAN, Caner GİRAY
EĞİTİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE BİR ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULUNDA UYGULAMA-SERVICE QUALITY MEASURING IN EDUCATION INSTITUTES AND AN APPLICATION A PRIVATE EDUCATION INSTITUTE PDF
Selda ENE, Ali TATAR
HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMİNİN PLANSIZ SATIN ALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ-IDENTIFYING THE EFFECT OF HEDONIC CONSUMPTION TENDENCY ON IMPULSIVE BUYING TENDENCY PDF
Ulun AKTURAN
SATIŞ LİDERİ’NİN DURUMSAL YAKLAŞIM TEMELİNDE KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-SALES LEADER’S SELF-ASSESSMENT MEASUREMENT BASED ON SITUATIONAL APPROACH PDF
Mehmet ALİKİŞİOĞLU
PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARININ TÜRK ŞARAP SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ-ANALYSING MARKETING COMMUNICATION MEANS ACCORDING TO THE TURKISH WINE SECTOR PDF
Gülnur İÇLİ
ULUSLARARASI MUHASEBE HARMONİZASYONU VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER-INTERNATIONAL ACCOUNTING HARMONIZATION AND ENVIRONMENTAL FACTORS PDF
Banu DİNCER
TÜKETİCİLERİN SOSYOPSİKOLOJİK ve DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, İLGİLENİM, SUBJEKTİF BİLGİ ve GÜVEN DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MODA GİYSİ PAZARININ BÖLÜMLENDİRİLMESİ-SEGMENTING THE FASHION APPAREL MARKET BASED ON CONSUMERS’ SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, INVOLV PDF
Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
DUYGUSALLIK VE BİLİŞSELLİĞİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ-THE INFLUENCE OF AFFECT AND COGNITION ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR PDF
Caner DİNCER
MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-A RESEARCH FOR THE EVALUATION OF THE STANDPOINT OF THE ACCOUNTING STUDENTS IN RESPECT OF THE FIELD OF ACCOUNTING AT MA PDF
Hakan ÇELENK, Metin ATMACA, Emre HORASAN
TÜRK TÜKETİCİLERİN ALMAN VE ÇİN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÜLKE MENŞEİ ALGISI-PERCEPTION OF TURKISH CONSUMERS ABOUT COUNTRY OF ORIGIN EFFECT IN GERMAN AND CHINESE PRODUCTS PDF
Evrim İldem DEVELİ
KÜÇÜLMEYE GİDEN İŞLETMELERDE GERİ KALANLARIN YAŞADIKLARI TÜKENME SENDROMUNUN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-THE BURN OUT SYNDROME EXPERIENCED BY THE REMAINING EMPLOYEES IN DOWNSIZING COMPANIES AND ITS EFFECT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT PDF
Nevzat DEMİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE GİRİŞİMCİLİK ARASI BAĞLANTILARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ-A MODEL PROPOSAL FOR THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PDF
Ömer LİVVARÇİN, Mesud ÜNAL
ÖĞRENME ÇIKTILARI: ALGISAL BOŞLUKLARIN ANALİZİ-LEARNING OUTCOMES: THE ANALYSIS OF PERCEPTUAL GAPS PDF
Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN
HIZLI DÖNÜŞÜMLER ÇAĞINDA, MİLLİYETÇİ DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ-IN THE TIME OF RAPID TRANSITIONS, REEXAMINING THE ORIGINS OF NATIONALIST THOUGHT PDF
Haldun ÇANCI
YEREL YÖNETİMLERDE BELEDİYENİN BAŞARISINI VE YAŞAM MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI-A FIELD SURVEY ON THE FACTORS EFFECT THE LOCAL GOVERNMENT’S SUCCESS AND LIFE SATISFACTION PDF
Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI, Dina ÇAKMUR YILDIRTAN
ENERJİ VE ÇEVRE: ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ İNCELENMESİ-ENERGY AND THE ENVIRONMENT: A REVIEW OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES PDF
Tan BAYKAL
MEVSİMSEL DÜZELTMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME-AN ANALYSE ON STATISTICAL METHODS WHICH ARE USED FOR SEASONAL ADJUSTMENT PDF
Handan YOLSAL
MESLEK LİSELERİNDE SINIF İÇİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN ALGILAMALARI-THE PERCEPTION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS CONCERNING THE TEACHER-STUDENT COMMUNICATION IN CLASS PDF
Alparslan GENÇ, Canan ÇETİN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü