TÜRKİYE’DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİNİN İNCELEMESİ

Şirin ÖZKAN, Mert UYDACI
3.317 1.196

Öz


Özet

Türkiye’de sağlık sisteminde son 10 yılda sağlık insan gücü alanında önemli değişimler gerçekleşmiştir.

Bu çalışmadaki amacımız; Türkiye’deki sağlık insan gücüne ilişkin mevcut işgücü düzeyini, sağlık işgücü

finansmanını, sağlık işgücü eğitim durumunu ve dağılımını ortaya koyarak son yıllarda bu alanda gerçekleştirilmiş

olan değişimleri veriler doğrultusunda incelemektir.

Türkiye’de sağlık personeli sayısı yetersiz olup dengesiz dağılımı söz konusudur. Sağlık personelinin

sayısal yetersizliğini gidermeye yönelik tıp fakültesi, hemşirelik yüksek okulları, diş hekimliği ve eczacılık

fakülteleri öğrenci kontenjanları arttırılmıştır. Buna paralel öğretim elemanı sayısı da arttırılmıştır. Sağlık

insan gücü dağılımı açısından bölgelerarası dengesizliği gidermeye yönelik sözleşmeli personel alımı,

mecburi hizmet uygulaması, vekil hemşire ve ebe alımı gibi uygulamaları gerçekleştirilmiş ancak dengesizliğin

giderilmesinde yeterli olmamıştır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, aile hekimliği sistemi

ve kamu hastane birlikleri uygulamaları sağlıkta insan kaynaklarını etkileyen önemli değişimler olarak

değerlendirilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Sağlıkta İnsan Kaynakları; İnsan Kaynakları Planlaması; İnsan Kaynakları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i44.5000080012

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü