TOPSİS YÖNTEMİNİN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ - THE USABILITY OF TOPSIS METHOD AS A FINANCIAL PERFORMANCE INDICATOR

Arif SALDANLI, İbrahim SIRMA
2.126 1.306

Öz


Özet
Bu çalışma, işletmelerde karar vericilerin, karar sürecinde sahip oldukları çok sayıdaki finansal verinin derlenerek bir skor halinde sunulmasında, çoklu karar alma yöntemlerinden TOPSIS yönteminin yardımcı olabileceği veya olamayacağı hususu değerlendirilmiştir. Yöntemin teorik çerçevesi belirtildikten sonrasında çalışmaya ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Yöntemin finansal olarak anlamlılığını test etmek için iki uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada, BIST-100’de bulunan İmalat Sanayii işletmelerinin çeşitli finansal değerleri kullanılmış, bulunan TOPSIS Skorları, işletmelerin piyasa performanslarıyla karşılaştırılmıştır. İkinci uygulamada ise, yöntemin aynı faaliyet kolundaki işletmelerde nasıl bir sonuç göstereceğini incelemek adına Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların verileriyle yöntem çalışılmıştır. Elde edelin skorların finansal performans göstergeleriyle aynı yönde sonuçlar vermesi veya vermemesi, yönteme ilişkin bir görüş ortaya koyacaktır.

Abstract
This research investigates whether the TOPSIS method, which is a multiple decision-making method, can help in compiling many financial data owned by the decision-makers in businesses during the decision-making process and in presenting such data in scores. After presenting the theoretical framework of the method, an investigation of the literature about the research was conducted. Two practices were conducted in order to test the financial applicability of the method. In the first practice, various financial values of the Production Industry companies traded on BIST-100 were utilised, the obtained TOPSIS scores were compared to the market performances of the businesses. In the second practice, the method was analysed based on the data of the banks traded in Istanbul Stock Exchange in order to analyse how the method worked in the companies in the same sector. Whether the scores obtained are in line with the indicators of the financial performance will provide an insight about the method.


Anahtar kelimeler


Finansal Performans, Topsis, BIST-100 - Financial Performance, Topsis Method, BIST - 100

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i41.5000011412

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü