BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ayşen NARİNÇ SALMAN, Mert UYDACI
3.737 5.407

Öz


MARKETING STRATEGIES IN BUTIQUE HOSPITAL’S

Abstract: Due to today's competitive environment, hospitals providing health services, physicians and the others endeavor for finding continuous better services and providing better level of these services. As a new trend "Boutique Hospitals" provide representing one or several health services and high level  hotel hood to their clients, and consist of patients who are willing to pay most.  In this context, activities such as determination of the target population, type of service delivery, decision of quotation, physical environment, participants, process management and promotion are addressed individually. Presentation of boutique health, intended for demanding people who can pay for the best service.

Keywords:                Hospitals, Boutique Hospital, Properties of Boutique Hospital, Health Services, Marketing Mix.


BUTİK HASTANELERDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Özet: Günümüz rekabetçi ortamı nedeniyle, sağlık hizmeti sunan hastaneler, hekimler ve diğerleri sürekli daha iyi ürünler bulmak ve bu ürünleri daha iyi düzeyde sağlamak için çabalamaktadır. Yeni bir trend olan “Butik Hastaneler” de hastalığına, bir ya da birkaç branşta sağlık hizmeti sunumu, yüksek kalitede otelcilik hizmetinin verildiği hastanelerdir. En çok ödemeyi yapma isteğinde olan hastalardan oluşmaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesi, hizmetin sunum şekli, fiyatlandırma kararı, dağıtım, fiziksel çevre, katılımcılar, süreç yönetimi ve tutundurma  işlevleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Butik sağlık sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir. 


Anahtar kelimeler


Hastaneler, Butik Hastane, Butik Hastanelerin Özellikleri, Sağlık Hizmetleri, Pazarlama Karması

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü