Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Öneri Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Yayınlanması İçin Makale Gönderirken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 

A. Genel Kurallar

 1. Öneri Dergisi, yılda iki defa, Ocak ve Haziran aylarında yayımlanır.
 2. Öneri dergisinde sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalar yayımlanmaktadır. Derginin amacı, Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alanda yapılmış orijinal çalışmaların basılmasına fırsat vermektir.
 3. Basılacak yazı ve makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekmektedir.
 4. Dergide yayımlanan yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe’dir. Dergi Yayın Kurulunun izniyle başka bir dilde yazılmış orijinal bir çalışmanın yayımlanmasına da izin verilebilir.
 5. Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
 6. Yazı, makale için Enstitü tarafından belirlenen hakemin uygun görmesi halinde yayımlanır.
 7. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.
 8. Gönderilen yazılar kaynakça ve ekler dâhil 10-12 sayfayı aşmamalıdır.
 9. Dergiye gönderilen yazı ve makalenin içeriğinden yazarlar sorumludur.

B. Özel Kurallar

      1. Yazılacak metin APA referans sistemi ile düzenlenmelidir.

      2. İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 150-200 kelime arasında özet bulunması gerekmektedir.

      3. Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.

      4. Türkçe makalelerin İngilizce özleri ve İngilizce olarak yazılmış makaleler başvuru anında dil yeterliliği açısından kontrol edilmektedir. 

          a. İngilizcesi yeterli bulunmayan özler yazarlara düzeltmeleri için geri gönderilecektir. Düzeltmelerin en geç 1 hafta içinde yapılması gerekmektedir.

          b. İngilizce makaleler dil ve anlatım açısından yeterli bulunmazsa başvurusu otomatik olarak reddedilir.

      5. Yazarların özgeçmişlerinin, ilgi alanlarının İngilizce olarak makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir

      6. Yazarların iş adreslerinin, iş telefonlarının, cep telefonlarının ve e-posta adreslerinin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

      7. Makale yazılırken;

         - Kelime İşlem: Winword 6.0 ve üstü

         - Yazı Karakteri: Times New Roman

         - Sayfa Yapısı (Kenar Boşlukları): Üst: 3, Alt: 3, Sağ: 2, Sol: 2

         - Satır Aralığı: Tek satır

         - Girinti: Özel, 1cm

         - Başlık: 14 punto, sayfa ortası, Koyu. Hepsi büyük harf.

         - Yazar Adı: 11 punto, sağa dayalı, koyu

         - Yazar Bağlı Olduğu Bölüm: Dipnot, dipnot simgesi yıldız(*)

         - Öz: 9 punto, tek sütun, iki yana dayalı

         - Anahtar Kelimeler/Keywords: 9 punto, tek sütun, iki yana dayalı

         - Ana Makale: 10 punto, tek sütun, iki yana dayalı. Makalede giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmalıdır.

         - Sayfa Sayısı: Maksimum 12 sayfa olmalıdır.

         - Yararlanılan Kaynaklar: 9 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.

       8. İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

       9. Bir sayıda aynı yazara ait sadece bir adet makale yayınlanabilir.

     10. Art arda gelen sayılarda aynı yazara ait makale bulunamaz.

     11. Makale başvuruları iThenticate programı ile intihal oranı açısından değerlendirilecektir. Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen oranları aşan makaleler otomatik olarak reddedilecektir.

     12. Hakem değerlendirme ve düzenleme süreçleri biten ve yayın sürecine giren makalelerin yazarları bu aşamadan sonra içerik ve/veya kaynakça listesinde kesinlikle değişiklik yapamazlar.

 


 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Temmuz sayısı için 15 Mayıs; Ocak sayısı için 15 Kasım son başvuru tarihidir.

 2. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler otomatik olarak reddedilir.

 3. Yayınlanma sürecinde belirlenen takvimde yazarın düzeltmelere 1 ay içerisinde geri dönmemesi halinde makalenin yayın süreci sonlandırılacaktır.

 4. Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir.

  Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere.

 5. Mikrosoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)

 6. PDF dosyalarda da Adoba Acrobat ana menusunden belge özellikleri seçilerek, yazar adı silinmelidir.

 

Telif hakkı düzenlemesi

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına,

Sunulan eserin orijinal bir çalışma olduğunu, başka hiçbir dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise Öneri Dergisi’nde yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını garanti ederim.

Ayrıca çalışmanın Öneri Dergisi’ndeki baskı ve yayın hakkını dergi yönetimine devrettiğimi, basım işlerinin Öneri Dergisi tarafından ortaya konulan ilkeler gereğince yapılmasının kabul edildiğini, eserin telif hakkından feragat edildiğini ve buna ilişkin mali hakların Öneri Dergisi’ne devredildiğini beyan ederim.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü