Yayın politikası

Odak ve kapsam

Hakemli “ÖNERİ” Dergisi; Marmara Üniversitesi€ Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik yayınıdır ve çift kör hakem değerlendirme süreciyle yayın kabul etmektedir. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu tarafından benimsendiği€ anlamına gelmez. Yayınlanması uygun bulunmayan yazılar geri verilmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli€ yazım ve cümle değişiklikler€ yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir. EBSCO Uluslararası İndeks ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

 

Bölüm politikaları

 

Değerlendirme süreci

1) ÖNERİ dergisi, Sosyal Bilimler Ensititüsü bünyesinde bulunan Anabilim ve Bilim Dallarının ilgi alanına giren konulardaki çalışmaları kabul  etmektedir. Anabilim ve Bilim listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://sbe.marmara.edu.tr/17/

2) ÖNERİ dergisi, yazarlardan üyelik oluşturma, makale başvurusu, makale değerlendirme süreci ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Makalenin değerlendirilebilmesi için "Açık Dergi Sistemi" üzerinden kullanıcı oluşturulmalıdır. Kayıt için aşağıdaki linki kullanınız. 

http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruoneri/user/register

3) Gönderilen çalışmalar iThenticate intihal önleme yazılımından geçirilir ve benzerlik oranı; kaynakça hariç, alıntılar hariç ve beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç filtrelelemeleri kullanıldıktan sonra çıkan sonucun %30'un altında olması gerekmektedir

4) Her bir çalışma için; yazarların bağlı bulunduğu kurum dışından ilgili alandan iki hakem atanır.

5) Hakemlerin çalışma hakkında düzeltme ve değişiklik talepleri var ise yazara bildirilir.

6) Yazarın gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmesinden sonra, çalışma tekrar hakemlerin değerlendirmesine sunulur.

7) Her iki hakemden de "Yayınlanabilir" yorumunu alan çalışmalar bir sonraki sayıya kabul edilir.

8) Hakem görüşlerinde farklılık oluşması durumunda, ilgili çalışmaya üçüncü bir hakem atanır. 

 

Yayın sıklığı

Öneri Derigi'si Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere altı ayda bir yılda iki sayı yayınlanır.

 

Açık erişim politikası

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi'nde hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel yayınlar, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.

 

Yayın Politikası

1. Bilimsel ahlak kurallarına uygunluk: Bilimsel sahtekarlık ve hırsızlık yapılmaması; kullanılan kaynakların belirtilmesi, atıfların doğruluğu, kaynağa uygunluğu.

2. İçeriği: İçeriğinin akademik bir dergide yayınlanmaya uygunluğu

3. Türü: Sosyal bilimler alanında temel araştırma, yazın taraması, tarama ve eleştirel değerlendirme, uygulama, teknik not, eleştiri, iletişi vb.

4. Bilimsel yeterlilik: Analitik, olgusal, matematik, istatistik hataları olmaması

5. Yazım ve biçim kurallarına uygunluk

6. Anlatım: Sade, açık, amaca uygun, aktarma yerine kendi ifadeleriyle iyi yazılmış olması

7. Bilime özgün katkı yapması
Sosyal Bilimler Enstitüsü