Cilt 26, Sayı 3 (2013)

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner Ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, tıbbın her alanını içeren klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu bildirimlerini, derlemeleri, davet edilmiş derlemeleri, Editöre mektupları, toplantı, haber ve duyuruları, klinik haberleri ve ilginç araştırmaların özetlerini, ayırıcı tanı, tanınız nedir başlıklı olgu sunumlarını, soru-cevaplar, tıp gündemini belirleyen güncel konuları ve özellikle Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi ile ilgili çalışmaları ve tıp öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları yayınlar. 

İçindekiler

Original Research

ÜYT hasta kohortunda hCG günü oluşturulan iki farklı serum östradiol eşik değerlerinin ÜYT gebelikleri üzerine etkileri PDF
Tevfik YOLDEMİR
Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Enterobacteriaceae taşıyıcılığının prostatın transrectal iğne biyopsisi sonuçlarına etkisi PDF
Elif TÜKENMEZ TİGEN, Önder ERGÖNÜL, Gülşen ALTINKANAT
Stress coping strategies of depressive patients PDF PDF (English)
Zengibar ÖZARSLAN
Tavşan kulak kıkırdağında distraksiyon kondroneogenezisi PDF
Fatma Nihal DURMUŞ KOCAASLAN
Sezaryende kullanılan iki farklı abdominal insizyon tekniğinin vizüel analog ağrı skorlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize bir çalışma PDF
Sunullah SOYSAL
Pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekaniği ve arteriyel oksijenizasyon üzerine etkileri PDF
Pelin ÇORMAN DİNÇER, Murat ÜNSEL
Dinamik kontrastlı meme magnetik rezonans görüntülemesinde tanımlanmış skorlama sisteminin ve eklenebilecek kantitatif verilerin tanıya katkısı PDF
Direnç Özlem AKSOY, Zeynep Gamze KILIÇOĞLU, Gökalp YILMAZ, Ercüment KADIOĞLU
A 61-year-old diabetic and alcoholic male with bilateral ‘stiff fingers' PDF PDF (English)
Vitorino Modesto dos SANTOS
Is the presence of diffuse gastric hypermetabolism enough to exclude a gastric tumour? PDF (English)
Salih ÖZGÜVEN
A 60-year-old man with bilateral painful reticular patches of violaceous colour on the soles PDF (English)
Burak TEKİN, Merve Hatun SARIÇAM

Review Article

Acil tedavi birimlerinde adli olgudan biyolojik materyal alınması ve gönderilmesi PDF
Beytullah KARADAYI, Melek Özlem KOLUSAYIN
Hiperglisemi ve beyin PDF
Hatice YORULMAZ

Case Reports

Beyin biyopsisi akut dissemine ensefalomiyelit tanısı için gerekli midir? PDF
Pınar YALINAY DİKMEN, Elif ILGAZ AYDINLAR, Ali TÜRK, Alp DİNÇER, Ayşe SAĞDUYU KOCAMAN
Submandibular bezde epidermal kist: ince iğne aspirasyon görüntüsü ile bir olgu PDF
Jamal MUSAYEV, Adalat HASANOV, Bilal ALİYEV
Yüksek doz metilfenidat ile intihar girişimi: Bir olgu sunumu PDF
Duygu MURAT, Ayşe ARMAN
Non immun hidrops fetalis: İyi prognozlu iki prematüre olgu PDF
Petek KAYIRAN
Çok nadir bir pediatrik periferik primitif nöroektodermal tümör vakası: Orbital primitif nöroektodermal tümör PDF
Hacer BAL, Cennet ŞAHİN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-9469