Cilt 31, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi PDF
Suat Oktar, Levent Dalyancı
Doğuya Genişleme Sonrasında Avrupa Birliği'nde, EU-15 ve EU-12 Ülkelerinin İktisadi ve Sosyal Göstergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi PDF
Ahmet Yılmaz
Türkiye'de İşsizlik Histerisi ve Star Modelleri Uygulaması PDF
Ali Koçyiğit, Tayfur Bayat, Ali Tüfekçi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Kalkınma ve İhracat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme PDF
Munise Tuba Aktaş, Nazım Çatalbaş
Milli Sınırların Oluşumu Sürecinde Güneydoğu Anadolu'da Kaçakçılık Ekonomisi PDF
Tahir Öğüt
Politik İstikrarsızlık, Belirsizlik ve Makroekonomi: Türkiye Örneği (1970-2006) PDF
Hakan Demirgil
Küresel Finansallaşmanın Türkiye'deki Bankaların Finansal Faaliyetlerine ve Bireyler Üzerine Etkileri PDF
Kamil Uslu, Aysel Gündoğdu
Trade Barriers on Capital Goods PDF
Gülfer Vural
Matematik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme PDF
Elif Çekici, Hakan Yıldırım
Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Turhan Erkmen, Serdar Bozkurt
Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri PDF
Nur Ersun, Kahraman Arslan
Önce Pazar Sonra Rekabet: Açık Teknoloji Stratejilerinin Yükselişi PDF
Mehmet Gençer
Türkiye'de "Yönetim ve Organizasyon" Bilim Dalında Üretilen Lisansüstü Tez Çalışmalarında Süregelen Metodolojik Hata: "Uygulama - Araştırma Ayrımının" Yapılamaması PDF
Volkan Türker
İMKB'de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi PDF
Sibel Yılmaz Türkmen
Türkiye'de ve Dünya'daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması PDF
Emel Esen
Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektörüne Girişinin Teorik İzahı PDF
Kemal Yaman
Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi PDF
Gülşen Serap Çekerol, Meserret Nalçakan
Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecesine Sahip Olan Bankaların Kantitatif Verilerinin İstatistiksel Analizi PDF
Hakan Bektaş, Ahmet Gökçen
Kırsal Belediyelerde Optimal Büyüklüğü Belirlemeye Yönelik Bir Model Denemesi: Trabzon Örneği PDF
A. Kadir Topal


ISSN: 2149-1844