Cilt 32, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERNE ETKİSİ PDF
Suat Oktar, Levent Dalyancı
TÜRKİYE İÇİN OPTİMUM DÖVİZ KURU REJİMİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Özhan Tuncay, Recep Kök
İTHAL HAM PETROL FİYATLARININ TÜRKİYE’DEKİ MAKROEKONOMİK AKTİVİTELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Muammer Yaylalı, Fuat Lebe
BANKACILIK DÜZENLEMELERİ İLE FİNANSAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ: 1990 -2010 TÜRKYE DENEYİMİ PDF
Göksel Tiryaki, Ahmet Yılmaz
TÜRKİYE TURİZM POLİTİKASININ SHIFT-SHARE ANALİZİ PDF
Mehmet Şahin, Özge Uysal, Elif Kuru
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ ÜYELER VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Hamza Çeştepe, Tuğba Mıstaçoğlu
FİNANSALLAŞAN KAPİTALİZMİN BAŞARISIZLIĞI PDF
Ayhan Uçak
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ PDF
Seymur Ağayev
AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ: TÜRKiYE ÖRNEĞİNDE PANEL NEDENSELLİK TESTİ KANITLARI PDF
Ertuğrul Yıldırım, Ferdi Kesikoğlu
Türk Cumhuriyetleri'nin İktisadi Kalkınma Süecinde Bilgi Ekonomisinin Rolü ve Önemi PDF
Fahri Solak, Ercan Sarıdoğan
Kredilendirme Süreci ve Basel II Kriteleri İle Karşılaştırılması PDF
Mukadder Horasan, İlkay Horasan
Türkiye'de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı PDF
İlyas Karabıyık
Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme PDF
Hakan Yıldırım, Mehmet Nuri İnel
Hesapsal Kişilik Kavramı PDF
Mehmet Ersoy
Bilgi Çağında Değişim ve Liderlik PDF
Mesud Ünal
Türkiye'deki Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği PDF
Hüseyin Güçlü Çiçek, Hatice Herek
A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Banka ve Aracı Kurum Fonları Üzerine Bir İnceleme PDF
Handan Yolsal


ISSN: 2149-1844