Cilt 30, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi PDF
Suat Oktar, Levent Dalyancı
Beşeri Sermaye İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
Muammer Yaylalı, Fuat Lebe
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar İçin Bir Panel Nedensellik Analizi PDF
Nurettin Öztürk, Havva Kılıç Darıcı, Ferdi Kesikoğlu
Türkiye'de Durgunlukların Mars Yöntemi İle Tahmini ve Kestirimi PDF
K. Batu Tunay
Küresel Krizin Türk Cumhuriyet'lerine Etkileri PDF
Fahri Solak, Ercan Sarıdoğan
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN BÖLGESEL PROFİLİ PDF
C. Erdem Hepaktan, Serkan Çınar
TÜRKİYE ARAL GÖLÜ HAVZASINDAKİ SU KAYNAKLARININ ORTA ASYA ÜLKELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMELERİNE ETKİSİ PDF
Kamil Uslu, Volkan Öngel, İlyas Sözen
Yolsuzlukla Uluslararası Alanda Mücadele ve Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Yapısı PDF
Burcu Gediz Oral
Testing the Validity of Wagner's Law in Inflation Targeting In Developing Countries PDF
Mustafa Torun, Feyza Arıca
Türkiye'de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009) PDF
Caner Ekizceleroğlu
Türkiye'nin Ekonomik ve Mali Performansı (2003-2010) PDF
Ömer Faruk Batırel
Küresel Kamusal Malların Finansmanına Bir Model Olarak Avrupa Birliği Bütçesi Öz Kaynaklar Sistemi PDF
Hünkar Güler
Meixner Süreci İle Reel Efektif Döviz Kuru'nun Modellenmesi PDF
Ömer Önalan
Serbest Meslek Kazançları Açısından Beşeri Sermayede Amortisman (Beyin Amortismanı)
Yaşar Kabataş
Bireysel Müşterilerin Şubesiz Bankacılık Hizmetlerini Kullanma Kararına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Bilecik Örneği PDF
Faruk Akın, Kazım Karaboğa
Visualization of Success of Consumer Sales Promotions Through Gis Based on Rfid-Captured Consumer Behavior PDF
Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Filiz Gürder, Erinç Hasan Varol
The Use Of Mobile Advertising: Status and Implications PDF
Caner Dincer
Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerine Etkisi PDF
Gül Eser
Çalışanların Örgüte Cezbolması PDF
Emel Esen
Türkiye'de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik PDF
Tülin Çağdaş
POSSIBILITIES AND LIMITS OF INCORPORATING GENDER IN ECONOMIC ADJUSTMENT POLICIES: THE CASE OF THE WORLD BANK PDF
Aslı Ege


ISSN: 2149-1844