Cilt 22, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması PDF
Muammer Yaylalı, Erkan Oktay, Yusuf Akan, Selahattin Kaynak
IMF Politikaları Üzerine Bir Kritik PDF
Gülsüm Akalın, Ayhan Uçak
Kurala Dayalı- Takdire Dayalı Para Politikaları: Taylor Kuralı Ve Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi Uygulaması PDF
Gülsüm Akalın, Erkan Tokucu
Kuzey Güney İlişkileri ve Güneydeki Kalkınma Dinamiği Sınırları: "Merdiven İtilmiş Mi"? PDF
Mehmet Şişman
Büyüme Teorileri Ve İMF Politikaları PDF
Burak Atamtürk
Ortadoğu Ülkelerinin Enerji Kaynakları Ve Bu Kaynaklardan Elde Edilen Gelirin Kamu Harcamaları İçindeki Yapısı PDF
Kamil Uslu, Füsun Çelebi, Kezban Talak Eyüboğlu
An Econometric Analysis Of The Current Account Deficit In Turkish Economy PDF (English)
Nuray Terzi, Ercan Sarıdoğan
Vergi Direncinin Gelişimi PDF
Abdulkerim Gök
VİZE KAZASI VAKIFLARI -XVI. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre- PDF
Mehtap Özdeğer
İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Sistemindeki Riskler Ve Mortgage Sigortası PDF
Yaşar Kabataş
Finansal Zaman Serileri İçin Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyonu Modeli PDF
Ömer Önalan
Marka Ve Marka Yapılandırma PDF
Emel Can
Hipotez Testlerinde Anlam Düzeyinin Belirlenmesinde Alternatif Yaklaşım: Beta Olasılığının Rolü PDF
Halime Dicle Cengiz
Enformasyon Sistemi Modelleme Çerçevesinde Tekrar Kullanılabilir Modeller Geliştirme PDF
Ela Sibel Bayrak
Türkiye'de Reel Döviz Kuru İle Kısa Ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri İlişkisi PDF
Burcu Kıran
Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakati İlişkisi PDF
M. Nedim Bayuk, Ferit Küçük
Stratejik Maliyet Yönetimi Açısından Tam Zamanında Üretim Felsefesi İle Kısıtlar Teorisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Metin Atmaca, Serkan Terzi
Belediyelerde Halkla İlişkiler Ve Şanlıurfa Belediyesi PDF
Nihat Gültekin, Abdullah Çelik


ISSN: 2149-1844