Cilt 27, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

Makaleler

İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ’NİN ULUSAL BANKASI: OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI PDF
Suat Oktar, Arzu Varlı
IS IT A PUZZLE TO ESTIMATE ECONOMETRIC MODELS FOR THE TURKISH ECONOMY? PDF
Aysu İnsel, M. Nedim Süalp
BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ MODELİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Selahattin Kaynak, Muammer Yaylalı
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2001 KRİZİ SONRASI SÜREÇTE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ahmet Yılmaz, Togan Karataş
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE TASARRUF - YATIRIM AÇIKLARI VE DIŞ KAYNAK İHTİYACI PDF
Binhan Elif Yılmaz, Sevinç Yaraşır
PARA POLİTİKASI ŞOKLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLER Mİ? TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Hülya Kanalıcı Akay, Mehmet Nargeleçekenler
KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Faruk Akın, Nalan Ece
WHAT'S THE WELL-BEING FOR UTILITARIANISM, JOHN RAWLS AND AMARTYA SEN PDF
Çiğdem Boz
THE EXAMINATION OF THE ROLE OF IDENTIFYING THE FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR IN MULTINATIONAL MARKETS ON THE MNCs’ MARKET SUCCESS PDF
Aslı Küçükaslan Ekmekçi
TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GÖLGESİNDE KENTLER PDF
Filiz Aydoğan
MARKA ÇAĞRIŞIMLARI VE SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ÖLÇÜMLENMESİ PDF
T. Sabri Erdil, Öner Başarır
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA’DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Emel Gönenç Güler
MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İMKB’YE KOTE GIDA VE İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
E. Şule Aydeniz
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA (UFRS) UYUM AŞAMASINDA ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: AVRUPA VE AMERİKA KITASI ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
İdris Varıcı
TÜRKİYE’DE 1923-1938 DÖNEMİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI PDF
Gülay Akgül Yılmaz
VASICEK VE CIR MODELLERİ KULLANILARAK OYNAKLIK VE FAİZ ORANLARININ MODELLENMESİ PDF
Ömer Önalan
YEREL YÖNETİMLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Ayşe Gül Bölükbaşı, Dina Çakmur Yıldırtan
XDSL GENİŞBANT AĞ TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE’DE YAYILIMI VE BASS YENİLEŞİM YAYILMA MODELİ GERÇEKLEMESİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
İsmail Bektaş, Hasan Ayyıldız
ESTIMATING THE VOLATILITY OF DEPOSIT BANKS’ CREDIT STOCK WITH A SWARCH MODEL PDF
Cüneyt Akar, Serkan Çiçek
ÖNCÜ GÖSTERGELER KULLANIMININ TAHMİNİN DOĞRULUĞUNA ETKİSİ: TÜRK OTOMOTİV PAZARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Aslıhan Başaran Şen, Gamze Kaba
SOSYAL GÜVENLİK KANUNU İLE GETİRİLEN BAZI TEŞVİKLERİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS 20) AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ PDF
Yaşar Kabataş
ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖNEMLİ BİR SORUNU: ÖRGÜTSEL STRES PDF
Sibel Gök
TÜRKİYE’DE KAYITLI – KAYITDIŞI ÇALIŞANLARIN YAPISAL FARKLILIKLARININ SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA SORGULANMASI PDF
Sayın San


ISSN: 2149-1844