Cilt 28, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE 1950–54 DÖNEMİNDE DEMOKRAT PARTİ’NİN TARIM POLİTİKASI PDF
Suat Oktar, Arzu Varlı
ATATÜRK DÖNEMİ PARA POLİTİKALARI (1923-1938) PDF
Nadir Eroğlu
SANAYİ DEVRİMİ’NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI’DA İHTİRA BERATI KANUNU PDF
Yaşar Bülbül, Rahmi Deniz Özbay
MEKANİZMA TASARIMI TEORİSİ VE UYGULAMALARI PDF
Yeşim Reel
OSMANLI’DAN BREZİLYA VE ARJANTİN’E EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (1850-1915) PDF
Hamdi Genç, İ. Murat Bozkurt
OECD ÜLKELERİNDE İMALAT SANAYİNDE BİRİM EMEK MALİYETLERİ YAKINSIYOR MU? PDF
Reşat Ceylan
THE ROLE OF TRADE LIBERALIZATION IN SERVICES IN DEVELOPING COUNTRIES PDF
Nuray Terzi
AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI BAĞLAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE YAKINLAŞTIRMA VE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI PDF
Yalçın Alganer, Güneş Yılmaz
LİZBON ANTLAŞMASININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE SÜRECİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 2010 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ PDF
Sevda Akar
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINDA ANONİM ORTAKLIKLARIN HAKLI NEDENLE FESHİ PDF
Ayşe Sumer
İNSAN KAYNAKLARI VE İŞLETME STRATEJİLERİ UYUMUNUN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR TARTIŞMA PDF
Nevin Deniz, İhsan Oğuz Bakkalbaşı
FINANCIAL STATEMENT UTILIZATION DURING DECISION MAKING PROCESS IN SMEs: A COMPARATIVE STUDY ON EUROPEAN AND TURKISH MANAGERS PDF
Hasan İbicioğlu, Turan Kocabıyık, Hüseyin Dalğar
TÜKETİCİLERİN İLGİLENİM DÜZEYLERİNE GÖRE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE SADAKATE ETKİSİ PDF
F. Müge Arslan, N. Ozan Bakır
İMKB’DE İŞLEM GÖREN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN 2005-2008 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Veli Akel, Nuray Ergül, Sezayi Dumanoğlu
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) UYGULAMALARINDA KRİTİK KONTROL (BAŞARI) FAKTÖRLERİNİN ETKİSİNE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL ÖNERİSİ PDF
Talha Ustasüleyman, Selçuk Perçin
CONSUMER INVOLVEMENT AND BRAND SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN THEIR CHOICE OF FASHION PRODUCTS PDF
A. Nur Ersun, Figen Yıldırım
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI PDF
Gülnur Eti İçli, Beste Burcu Vural
DENİM PAZARINDA MARKA KONUMLANDIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Şakir Erdem, Süreyya Karsu, Emre Memiş, Oğuz Yıldız
FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE COĞRAFİ PAZARLAMA İLE RİSK ANALİZİ PDF
Filiz Gürder
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİNDE YARARLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI VE HALKLA İLİŞKİLER FİLMLERİ ÖRNEĞİ PDF
Mine Demirtaş
FACTORS THAT DISCRIMINATE BETWEEN DOMESTIC AND FOREIGN BANKS OPERATING IN TURKEY PDF
Aslıhan Başaran Şen
KOOPERATİFLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU PDF
Diğdem Göç Gürbüz
TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER PDF
Seniha Dal
TÜRK OTOMOBİL PAZARINDA YERLİ ÜRETİM VE İTHAL ARAÇLARIN VERİMLİLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Nurgün Komşuoğlu Yılmaz, İbrahim Sarper Karakadılar
ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL ANALİZİNE ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Metin Atmaca
α −KARARLI DAĞILIMLARLA FİNANSAL RİSK ÖLÇÜMÜ PDF
Ömer Önalan
2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ PDF
Gülcan Çağıl, Mustafa Okur


ISSN: 2149-1844