Cilt 26, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Makaleler

ERZURUM'DA YOLCULARIN HAVAYOLU ULAŞIM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ PDF
Muammer Yaylalı, Önder Dilek
TÜRKİYE'DE 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDA PARA POLİTİKALARI PDF
Nadir Eroğlu
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI BELİRLEYEN UNSURLAR VE ETKİLERİ PDF
Murat Çak, Mehmet Karakaş
REKABETÇİLİK, ÖLÇÜM METODOLOJİSİ VE TÜRKİYE İLE AB ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI PDF
Munise Tuba Türker
A CONSUMER DEMAND CURVE TAKING THE EXPLOITATION EFFECT INTO ACCOUNT UNDER THE MONOPOLISTIC BEHAVIOUR PDF
Ahmet Özçam
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN RİCARDO EŞİTLİĞİ HİPOTEZİ’NİN TEST EDİLMESİ PDF
Erginbay Uğurlu, Recep Düzgün
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ PDF
Levent Çinko
İNTERNET BANKACILIĞINI KULLANMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRK BANKA MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Salih Durer, Arzu Özsözgün Çalışkan, Halil Emre Akbaş, Ceren Erdin Gündoğdu
TÜRKİYE’DE GIDA BANKACILIĞI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ PDF
Yusuf Sürmen, Davut Aygün
NİŞ PAZARLAMA VE NİŞ PAZARLAMA İMLERİYLE KODLANMIŞ “KINKY BOOTS-MÜSTEHCEN ÇİZMELER” SİNEMA FİLMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ PDF
Mehmet Tığlı
PAZARLAMADA YENİ EĞİLİMLER AÇISINDAN VİZYON YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE REKABET AVANTAJI YARATMA PDF
Serdar Pirinti
) ETİK EĞİTİMİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ PDF
Abdulkerim Daştan
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ VE EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Tuğba Karabulut
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPENSE RATIO AND NET ASSET VALUE (NAV) RETURN: THE CASE OF TURKISH INVESTMENT COMPANIES PDF
Levent Çıtak, Talip Torun
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İMALAT VE PAZARLAMA İŞBİRLİĞİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ PDF
Talha Ustasüleyman
HEDGE FONLAR VE HEDGE FONLARIN FİNANSAL SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Adem Anbar
STOCK RETURN FORECASTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS PDF
Emin Avcı
OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI PDF
Ebru Çağlayan, Nazan Şak
DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELLERİ PDF
Tuba Yakıcı Ayan
GÜÇLÜ VE GÜÇSÜZ MARKALARDA MARKA BİLGİSİ, MARKA İLİŞKİLERİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ PDF
Aysel Erciş, Şükrü Yapraklı, Polat Can
KALİTESİZLİK MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Hakan Yıldırım, Buken Saylık
MORE ON THE PROBABILITY THEORY AND MARKOV CHAINS PDF
Özcan Baytekin
HEDEF VE STANDART MALİYETLEME SİSTEMLERİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ PDF
Ayten Çetin, Metin Atmaca
MÜŞTERİ FAYDASININ MÜŞTERİ TATMİNİ VE BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: ORGANİZE GIDA PERAKENDECİ ÖRNEĞİ PDF
Müge Yalçın, İrem Eren Erdoğmuş, Emine Çobanoğlu
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ PDF
Erkan Aydın


ISSN: 2149-1844