Cilt 25, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

Makaleler

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN YAKINSAMA SÜRECİNDE AR&GE'NİN ROLÜ PDF
Ahmet Çakmak, Nesrin Sungur
KAMU ALTYAPI HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME (1980-2007) PDF
Murat Demir, Erşan Sever
GLOBAL CAPITALISM AND DISCOURSES OF CAPITAL PDF
Meneviş Uzbay Pirili
PARA POLİTİKASI FAİZ KARARLARI VE UZUN DÖNEM FAİZ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Nejla Adanur Aklan, Mehmet Nargeleçekenler
A COMPARISON OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS' AND ARIMA MODELS' SUCCESS IN GDP FORECAST
Recep Düzgün
GATT VE URUGUAY-RAUNT: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ YAPISAL BAĞIMLILIKLARININ ARTMASI PDF
Zeki Kartal
ULUSAL VARLIK FONLARI PDF
Sevinç Akbulak, Yavuz Akbulak
AVRUPA’DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ PDF
Yalçın Alganer, Müzeyyen Özlem Çetin
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: JAPONYA VE GÜNEY KORE ÖRNEKLERİ PDF
İdris Sarısoy, Sinan Sarısoy
TÜRKİYE’DE SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (1968-2006) PDF
Hilal Görkem, Serkan Işık
TÜRKİYE’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Alper Göktan
TÜRK VERGİ HUKUKU'NDA UZMANLAŞMA PDF
Funda Başaran Yavaşlar
TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKET ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Mina Özveren, Sebahattin Yıldız
BANKACILIKTA ETİK KAVRAMI VE BANKA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENTİLER PDF
Aslı Yüksel Mermod
LÜKS MARKALAR GERÇEKTEN GÜÇLÜ MARKALAR MI? TÜRKİYE'DEKİ TEMEL, PREMİUM VE LÜKS MARKALARIN FAYDALARI VE MARKA GÜÇLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Carsten Baumgarth, Gülpınar Kalemci Schneider, Bahar Ceritoğlu
İMKB'DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO İŞLETMELERİNİN VARLIK PERFORMANSINA ETKİ EDEN FİNANSAL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Turhan Korkmaz, Hasan Uygurtürk, Rasim İlker Gökbulut, Gülay Güğerçin
REKABET İSTİHBARATI SÜRECİNDE ANAHTAR İSTİHBARAT KONULARININ BELİRLENMESİ PDF
İbrahim Edin
PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA: GELİŞİM SÜRECİ, SÜRECİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GİRİŞ STRATEJİLERİ PDF
Ulun Akturan
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMAYA VE YÖNETİM FONKSİYONLARINA YÖNELİK YÖNETİM SORUNLARI: İSTANBUL'DA TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRETİM YAPAN AİLE İŞLETMESİ KOBİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Tuğba A. Karabulut
CONSTRUCTION OF BALANCED SCORECARD USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS PDF
Nesrin Alptekin
PAZARLAMADA AMBALAJLAMA VE UN MAMULÜ AMBALAJININ MÜŞTERİ ÜZERİNDEKİ İMAJINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI PDF
Mete Sezgin, Selçuk Burak Haşıloğlu, Muammer Zerenler
ARTAN REKABET ORTAMINDA KOBİ'LERİN SORUNLARI VE BUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Turan Kocabıyık, Akif M. Altunay
TURKISH INTERNET USERS DEMOGRAPHICS AND INTERNET USAGE PDF
Caner Dincer
NAKLİYE FİRMASI SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Ahmet Öztürk, İrfan Ertuğrul, Nilsen Karakaşoğlu
VERİ ZARFLAMA ANALİZİNDE MALMQUIST ENDEKSİYLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE İMKB ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Erdal S. Dinçer
EN UYGUN ÖZEL DERSHANE SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI PDF
Habip Koçak
CRITICAL PERSPECTIVES ON HANS MORGENTHAU'S APPROACH TO INTERNATIONAL RELATIONS PDF
Gary Chambers
ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU PDF
Akif M. Özer
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 67 KAPSIMINDA VERGİLENDİRİLMESİ PDF
Erkan Aydın
AKADEMİK PERSONELİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Refika Bakoğlu Deliorman, Sebahattin Yıldız, İlknur Taştan Boz, İhsan Yiğit
KALİTE MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNE ENTEGRASYONU PDF
Sinan Aslan
İMKB'DE GÜNLÜK ANOMALİLER PDF
Nuray Ergül, Sezai Dumanoğlu, Veli Akel
OTEL İŞLETMELERİNDE BÖLÜM YÖNETİCİLERİNİN İŞ VE YAŞAM TATMİNİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
Asım Saldamlı
CEP TELEFONU MARKA TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER (Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma) PDF
Gülnur Eti İçli, Adil Oğuzhan
ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE TÜRKİYE: ÜLKEYE ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ahmet Aydın
CENTRAL ASIA: INTERRELATIONS BETWEEN CORRUPTION, RULE OF LAW, DEMOCRACY AND STABILITY and its INTERNATIONAL DIMENSION PDF
Jale Civelek
TÜRKİYE'DE SİYASETİN FİNANSMANI VE FİNANSMANININ DENETİMİ: SİYASETTE ŞEFFAFLIK PDF
Suat Oktar
TEORİDE VE UYGULAMADA DIŞ TİCARET HADLERİ VE KALKINMA İLİŞKİSİ PDF
Nurdan Aslan, Demet Yörük
DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI PDF
Yeşim Reel, Nuray Terzi
KAFKASYA VE ORTA ASYA'DAKİ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN YERİ VE GELECEĞİ PDF
Nazım Çatalbaş
AB'NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI EKONOMİ PDF
Gülay Akgül Yılmaz
KLASİK KAMU BORÇLANMA TEORİSİNİN OLUŞUMU PDF
Mustafa Çelen, Özkan Zülfüoğlu
TURKISH INTERNET USERS DEMOGRAPHICS AND INTERNET USAGE PDF
Caner Dincer
KAMU KESİMİ ÜCRET POLİTİKASI PDF
Nihat Gültekin, Ahmet Terzioğlu


ISSN: 2149-1844