Cilt 19, Sayı 1 (2004)

İçindekiler

Makaleler

Makro Ekonomik Boyutlarıyla Yeni Ekonomi PDF
Suat Oktar, Özlem Özkök
Dış Ticaret Alanındaki Ampirik Araştırmaların Seçilmiş ve Analitik Bir Envanteri PDF
Mükerrem Hiç, Ayşe Hiç Gencer
Factoring In World and Turkey PDF
Gülden Ülgen
The Importance of Foreign Direct Investments In Devoloping Countries: Special CaseOf Turkish Economy PDF
Gülden Ülgen
Türkiye'nin Rekabet Gücü: İmalat Sanayi, İhracat ve Sermaye Hareketleri (Arbitraj) PDF
Mehmet Şişman, Tahsin Yamak, Murat H. Ertuğrul
Küreselleşmeyi ″Büyük Dönüşüm″ Üzerinden Okumak PDF
Devrim Dumludağ
John R. Hicks'in Refah Ekonomisine Katkıları PDF
Nadir Eroğlu
Avrupa Birliği'nde Enerji ve Politikaları PDF
Kamil Uslu
General Geometric Levy Processes For Asset Prices Modelling PDF
Ömer Önalan
Asimetrik ve Simetrik Marjinal Dağılımlarda Çok Değişkenli Normallik PDF
Mete A. Çilingirtürk, Dilek Altaş
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Stokastik Mevsimsellik PDF
Uğur Sivri
İllerin Bazı Sosyo-Ekonomik Kriterler Altında Gelişmişlik Sınıflaması PDF
Fatma Urfalıoğlu, Ayhan Seyfullahoğulları
Yolcu Talepleri İle Filo Rotası ve Uçuş Listelerine Çok Amaçlı Tamsayılı AğAlgoritmasıyla Çözüm Yaklaşımı ve Türk Hava Yoları'na Uygulanması PDF
Erdal S. Dinçer
Spor Ayakkabısı Satınalma ve Kullanım Amaçlarına İlişkin Pazar Bölümlerinin Oluşturulması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Müge F. Arslan
Örgütsel İmaj Yönetim Sisteminin İncelenmesi ve Bir Uygulama PDF
Aslı Küçükaslan
Bütünleşik Pazarlama İlişkisi Çerçevesinde Fiyat İletişimi ve Yüksek-Düşük FiyatDüzeylerinin Çağrışımları Üzerine Bir Odak Grup Çalışması PDF
Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı
Globalleşme Sürecinde Reklamın Kültüre Etkisi PDF
Gönül Babataş
Sanal Organizasyonlar ve Elektronik PDF
Mehmet Çavuşoğlu
Kurum İmajı Açısından Paydaş Memnuniyeti PDF
Nihat Gültekin, Ferit Küçük
Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika-Siyaset, Sendika-Siyasal Parti İlişkisi PDF
Adnan Mahiroğulları
Sermaye Piyasalarında İşlem Vergileri PDF
Doğan Cansızlar


ISSN: 2149-1844