Cilt 18, Sayı 1 (2003)

İçindekiler

Makaleler

120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Suat Oktar, Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan, Esen Yıldırım
Yolsuzluk Ekonomisi PDF
Suat Oktar
Long-Run Money Demand Using Divisia Aggregates PDF
Sadullah Çelik
Post-Keynesian Economics PDF
Mükerrem Hiç, Özlen Hiç Birol
Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi PDF
Fahri Solak
Türkiye'de Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Bireysel İnternet Bankacılığı ve Diğer Alternatif Dağıtım Kanalları PDF
Recep Baki Deniz
Türkiye'de İç Borçlanmanın Ekonomik Etkileri PDF
Abdulkerim Gök
Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırılması PDF
Serkan Cura
Stratejik Kalite Yönetiminde Kalite Fonksiyon Açınımı'nın (QFD) Yeri ve Hedef Programlama Yöntemi İle Çözüm Yaklaşımı PDF
Erdal S. Dinçer
Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu PDF
Nurhan Babür Tosun
Tüketicilerin İnternetten Alış Verişte WEB Sitesi İle İlgili Karşılaştığı Sorunlar PDF
Gülnur Eti İçli
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasalarında Beklenen Etkiler PDF
Osman Gürbüz, Selma Ekinci
Experiencing Cultural Tourism Products and its İmpact on Preceived Service Quality: Research on the Barba Yorgo Customers PDF
Rıdvan H. Yurtseven
Kurum İmajı Kavramı ve Sembolik Analoji Tekniği Yoluyla Marmara Üniversitesi'nin Kurum İmajının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama PDF
Mehmet Tığlı
Yeni İşletmecilik Anlayışında Bilgi Yönetiminin Rolü PDF
Nihat Gültekin
The Effects of Store Atmosphere Attributes on Store Loyalty Intentions of Hypermarket/Supermarket Customers PDF
Müge Yalçın, Tuncay Kocamaz
Küreselleşme Sürecindeki Kaotik Yapı ve Havayolu Taşımacılığı Üzerindeki Etkileri PDF
Göksel Ataman, Meliha Tolga
Yönetim Muhasebesinin Beş Temel Boyutu ve Uygulayıcılarının Stratejik Yaklaşımları PDF
Ümit Gökdeniz
Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi PDF
Hanifi Ayboğa
Fransa'da Sendika-Siyasal Parti İlişkileri PDF
Adnan Mahiroğulları
Belediye Meclisinin Feshedilme Nedenleri Değişmeli PDF
Abdullah Çelik
Ülkelerin Sanayileşmelerinde Etkili Olan Bileşenler PDF
Ayhan Seyfullahoğulları
Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi'nde Mevsimsellik PDF
Ebru Çağlayan
Finansal Risk Yönetiminde Ekstrem Değer Teorisi PDF
Ömer Önalan


ISSN: 2149-1844