OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

Ebru Çağlayan, Nazan Şak
374 83

Öz


Bu çalışma OECD ülkeleri için satınalma gücü paritesinin geçerli olup olmadığını incelemektedir. Çalışmada, OECD ülkeleri incelenirken, yüksek ve düşük gelir grubunda olan ülkeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Burada panel veriler kullanılarak panel birim kök ve panel eşbütünleme analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular , satınalma gücü paritesi yaklaşımının OECD ülkeleri için desteklenmediğini göstermiştir.


Tam metin:

PDF