Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri

Ebru Çağlayan
883 356

Öz


Bu  çalışmada  enflasyon oranı, faiz oranı ve büyüme oranının yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisi, eşbütünleme analizi için son yıllarda geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak 1970-2004 dönemi için yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, uzun dönemde enflasyon  oranının yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisi negatifken, büyüme oranı ve reel faiz oranının yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisi pozitiftir. Kısa dönemde ise, büyüme oranı yurtiçi tasarrufları pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilemektedir. Enflasyon oranının etkisi ise belirgin değildir.


Tam metin:

PDF