Yarı Logaritmik Modellerde Kukla Değişkenlerin Katsayılarının Yorumu

Ebru Çağlayan, Burak Güriş
787 358

Öz


Büyüme modelleri, hedonik fiyat modelleri ve ücret modelleri olarak karşımıza çıkan yarı logaritmik modellerde sürekli açıklayıcı değişkenler yanında kukla değişkenlerin de yer aldığı görülmektedir. Çalışmamızda hem Halvorsen-Palmquist  yaklaşımı hem de diğer yeni yaklaşımlar açıklanmış ve İstanbul'da çalışanlar için tahmin edilen yarı logaritmik ücret modeli ile bu yaklaşımların sonuçları karşılaştırılmıştır.

Tam metin:

PDF