Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika-Siyaset, Sendika-Siyasal Parti İlişkisi

Adnan Mahiroğulları
615 269

Öz


Sendikaların siyasi partilerle genel olarak ekonomik ve ideolojik nedenlerle ilişki kurdukları bilinmektedir. Siyasi partilerle kurulan ilişkilerin boyutu, sendikaların örgütlenme felsefelerine göre değişebilmektedir.

Tam metin:

PDF