Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi'nde Mevsimsellik

Ebru Çağlayan
602 155

Öz


Bu çalışmada amaç, Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi ile ilgili değişkenler için mevsimsel birim kökün varlığını ve değişkenler arasında mevsimsel eşbütünleme olup olmadığını araştırmaktır.

Tam metin:

PDF