120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Suat Oktar, Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan, Esen Yıldırım
674 186

Öz


120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Tam metin:

PDF