İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

194.682 87.236
T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Fakülte dergisinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir.

Dergi ana sayfa görseli

 İNDEKSLER


Cilt 37, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRANSFER SİSTEMİ VE 6360 SAYILI KANUNUN ETKİLERİ PDF
Ülkü Arıkboğa
SERMAYE KAZANCI VERGİLENDİRMESİNİN MENKUL KIYMETLER VE TÜREV ARAÇLARINA FİNANSAL ETKİLERİ PDF
Ferhat Arslaner, Nuran Arslaner
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN VERGİLENDİRİLMESİ PDF
Erkan Aydın
TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL DURUM ANALİZİ PDF
Erdem Bağcı
EXAMINING THE EFFECT OF BRAND EXPERIENCE ON CONSUMER SATISFACTION, BRAND TRUST AND BRAND LOYALTY PDF (English)
İ. Uğur Başer, İ. Gökhan Cintamür, F. Müge Arslan
ÇEVRESEL SORUNLARIN MAKROEKONOMİK ANALİZİNDE ÇEVREYE UYARLANMIŞ IS-LM MODELİ PDF
Aykut Başoğlu, Haydar Akyazı
ÖRGÜTLERDE OLUMSUZ DURUMLARIN İFŞA EDİLMESİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLİŞKİSİ PDF
Oğuz Başol, Işıl Karatuna
DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ PDF
Serkan Çınar
MEDYA EKONOMİSİNDE GAZETELER: G7 ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Türkan Uğur Dai, İnci Tarı
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCEPTICISM TOWARDS ADVERTISING AND THE FIVE-FACTOR PERSONALITY TRAITS PDF
Ceyda Deneçli
MONETARY, MACROPRUDENTIAL POLICIES AND HOUSING CYCLES: EXPLORING THE NEXUS IN TURKEY PDF (English)
Ali Suut Doğruel, Umurcan Polat
YAPISAL GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK GÜÇLENMENİN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ PDF
Elif Erbay, Tülay Turgut
SOSYAL OLAYLARIN SİYASAL MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI PDF
Yener Girişken, Diren Bulut, Sema Kurtuluş
2007 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GÖLGE BANKACILIK PDF
Suat Oktar, Nadir Eroğlu
1998 YILINDA RUSYA’DA YAŞANAN BANKACILIK KRİZİ VE ÖNCÜ GÖSTERGELERİ PDF
Suat Oktar, Serhat Yüksel
ULUSÖTESİ ŞİRKETLER VE KÜRESEL KRİZ PDF
Deniz Şişman
FOREIGN DEBT DYNAMICS OF THE TURKISH ECONOMY IN THE POST-LIBERALISATION ERA PDF (English)
Aylin Soydan
THE FUTURE OF THE CUSTOMS UNION BETWEEN TURKEY AND THE EU IN THE CONTEXT OF THE TRADE POLICY AGENDA OF THE EU PDF (English)
Mahmut Tekçe
DÜNYA BANKASI YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ İLE TÜRKİYE’NİN YÖNETİŞİM KALİTESİ KONUMUNUN BELİRLENMESİ: KÜMELEME ANALİZİ PDF
İlter Ünlükaplan, Ebru Canıkalp


ISSN: 2149-1844